Waar vind je nu nog houvast?

In deze video beantwoordt Aleiah vragen over de mens in relatie tot het universum, engelen, channelen en religies.

15 juni 2020

Door Aleiah van der Zant
© Aleiah – Guiding your journey home
Deze video mag doorgegeven worden aan iedereen, zolang de datum, auteur en copyright rechten vermeld worden.