Als jij niet buigt, dan buigt de wereld voor jou.

In deze video vertelt Aleiah je over de innerlijke politieagent. Deze agent beschermt ons tegen afwijzing en terechtstelling, maar beperkt tevens ons doen en laten. Aleiah geeft in deze video ook een meditatie om de innerlijke politieagent te overwinnen.

De workshop waar Aleiah het in de video over heeft, vind je hier.

Iedere maand geeft Aleiah een gratis meditatie. Dit is de meditatie van april 2021.

31 maart 2021

Door Aleiah van der Zant
© Aleiah – Guiding your journey home
Deze tekst mag doorgegeven worden aan iedereen, zolang de datum, auteur en copyright rechten vermeld worden.