Uiteindelijk draait alles om de Liefde

Terugblik op het eerste kwartaal van 2012

Als ik terugkijk op afgelopen weken, kan ik haast niet geloven welke gebeurtenissen er in een korte tijd hebben plaatsgevonden. In dit artikel worden de belangrijkste gebeurtenissen beschreven. Het betreft de indaling van de Universele Christus in de piramiden van Gizeh en het bekrachtigen van de eerste twee Universele Wetten. Stap voor stap komen we steeds dichter bij onze bestemming: het worden van de Verlichte Mens in de Materie. Hoe dichter we bij onze bestemming komen, hoe simpeler het wordt, want: ‘Uiteindelijk draait alles om de Liefde’.

Indaling van de Universele Christus in Gizeh

Op 25 januari jl. is de Uittocht van het Licht begonnen en kwam de Universele Christus voor het eerst de ‘hemel’ uit. (Zie het artikel ‘De Uittocht van het Licht is begonnen’) Die dag was ik bij de piramiden van Gizeh en heb daar de indaling van de Universele Christus in de Grote Piramide mogen voelen. Het was overweldigend met name omdat er geen bewaking aanwezig was en we daardoor ruim anderhalf uur in de Grote Piramide konden vertoeven. Een dag om nooit te vergeten!

De piramiden van Gizeh dragen nu niet langer de historie en de ontwikkelingsweg van de mensheid in het vissentijdperk, maar zijn voorbodes voor de Nieuwe Tijd geworden. De energie van aquarius is in de piramiden neergelegd. Ze dragen dus nu de ontwikkelingsweg van de mens in het aquariustijdperk en energie van de Nieuwe Verlichting. Dat betekent dat de piramiden met ons mee zullen blijven groeien als bakens van licht die de mens zullen herinneren aan het Plan van Schepping.

De piramiden zijn losgekoppeld van hun oude verantwoordelijkheid en staan nu volledig in verbinding met de Nieuwe Energie. Aan het begin van ieder tijdperk zal de energie van de piramiden worden opgewaardeerd naar de energie van dat tijdperk. Ze beloven zelf: ‘Wij zullen hier staan tot het einde van de tijdperken’. Dat doet me denken aan de uitspraak die tijdens het klank- en lichtspel van Gizeh wordt gedaan: ‘The world fears time, but time fears the pyramids’.

In de Grote Piramide wordt het licht van de Universele Christus neergelegd te midden van chaos. Chaos is het, als ik in de Grote Piramide lig! Een enorme onrust, toeristen die de koningskamer afstappen om de afmetingen te bepalen, anderen die luid praten. Ik hoor van binnen, dat in de chaos en de dualiteit de Universele Christus in zal dalen, dat ik het mag laten zijn en niet moet vergeten  ‘your darkness is your divinity’. Ik accepteer en laat het zijn.

De Universele Christus daalt in in alle lagen van de schepping en in de Grote Piramide. Dat wil zeggen:

  • Het hoogste zijn: de koningskamer, het niveau van het goddelijke (zelf).
  • Het hogere zijn: de Koninginnekamer, het niveau van de ziel.
  • Het lagere zijn: de bron (onder de Grote Piramide), het niveau van de persoonlijkheid.

Als dat gebeurd is, wordt het rustig. Ik mag op de grond gaan liggen. De toeristen verdwijnen en lang komt er niemand. Die ene toerist die komt, gaat ook op de grond liggen. Want als de enige toeristen, die in de koningskamer zijn, op de grond liggen, dan zal dat wel de bedoeling zijn!

Lang lig ik daar en laat het allemaal zijn. Ik lig daar met mezelf, mijn totale zijn, zodat alles kan integreren. Ineens voelt het klaar. Nog geen minuut later zijn daar weer die toeristen en is er weer chaos. En die chaos mag er zijn!

Ergens in de mist
Zijn wij het licht
Zijn wij het Leven
Dat in de Liefde is gebleven
Zo zijn wij
In het keren van het tij
Voor altijd vrij
En van binnen zo blij
Omdat wij
Hebben kunnen meegaan met de kering van het tij
Vrij!

(gedicht ontvangen van de piramiden van Gizeh)

Terug in Nederland

Op 26 januari jl. kwam ik terug in Nederland. Het vliegtuig was meer dan half leeg. Het was rond 14.00 uur dat we landden op een stil Schiphol. Het leek wel nacht zo rustig was het. Nog nooit eerder had ik dit gevoeld. Het was alsof alles stilstond. Het massabewustzijn van de aarde en de mensheid hield haar adem in. Kunnen we nog wel vertrouwen? Kunnen we nog wel ons geld uitgeven? Kunnen we nog wel nieuwe dingen doen? Moeten we niet voorzichtiger zijn? Terwijl het massabewustzijn haar ademt inhoudt, versnelt de ontwikkeling van de voorhoede van de mensheid met de snelheid van het licht. Waar sluit je je bij aan? Bij de massa of bij de voorhoede?

De Verlichte Mens in de Materie

De voorhoede van de mensheid is bezig de weg van de verlichte mens vrij te maken. Wat houdt dat in? Als je in het vissentijdperk de verlichting bereikte, dan was het haast onmogelijk om op de aarde als mens te blijven leven. Het massabewustzijn van de mensheid drukte namelijk zwaar op de fysieke werkelijkheid en dus ook op het fysieke lichaam. Dit zorgde voor een enorme spanning tussen aan de ene kant de geest die verlicht was en aan de andere kant het aardse fysieke lichaam, dat het licht niet kon integreren. De meeste mensen die ooit de verlichting bereikt hebben, zijn dan ook binnen een paar jaar van de aarde verdwenen.

In het aquariustijdperk is het echter de bedoeling dat we de fysieke werkelijkheid gaan ombouwen, zodat deze het licht kan integreren. Het fundament hiervoor is gelegd in de aquariusblauwdrukken, welke gebaseerd zijn op Liefde & Eenheid. De komende jaren (2012 tot en met 2022) zullen we de blauwdrukken van Liefde gaan realiseren in de fysieke werkelijkheid. Hiervoor worden nu als eerste de Universele Wetten van het Leven vrijgegeven.

Vrijkomen van de Universele Wetten van het Leven

De Universele Wetten verbinden de mens met de perfecte stroom of cyclus van het leven. In deze perfecte stroom is altijd alles aanwezig wat nodig is, zal nooit iets verloren gaan en hoef je je nooit ergens zorgen over te maken. Sinds de Val van Atlantis zijn de Universele Wetten van het Leven niet meer verbonden geweest met de aarde en de mensheid. Hierdoor kon lijden en karma ontstaan. Nu mogen wij stap voor stap de Universele Wetten weer gaan verbinden met de aarde en de mensheid. Hierdoor zullen we weer verbonden worden met die perfecte cyclus van het leven. Hierdoor hoeven we minder hard ergens voor te werken en minder ons best te doen. In verbinding met de Universele Wetten kunnen we in de zichzelf vervullende ‘flow’ van het leven zijn.

De eerste wet, die werd vrijgegeven, is de Universele Wet van Gezondheid en Regeneratie. Deze wet gaat er voor zorgen dat je als mens jouw lichaam volledig kan bevrijden van karma. Dit karma ligt opgeslagen in het DNA en zorgt ervoor dat je degenereert, veroudert, ziek wordt etc. Tevens zorgt het ervoor dat je aangesloten blijft op het massabewustzijn, op jouw familiekarma, karmische collectieven etc. Zolang het karma in het DNA niet getransformeerd is, ziet het altijd kans om (wederom) binnen te dringen in jouw leven.

Op 12 februari jl. hebben we de Universele Wet van Gezondheid en Regeneratie weer verbonden met het bewustzijn van de aarde en de mensheid. In verbinding hiermee kunnen we weer in de ‘flow’ van gezondheid, vitaliteit, regeneratie en verjonging (indien gewenst) terechtkomen. Door het werken met de methode die tijdens de workshop van 12 februari jl. is aangereikt, kun je het karma dat is opgeslagen in jouw DNA volledig uitbannen. Hierdoor kun je jouw lichaam volledig bevrijden, waardoor je op natuurlijke wijze en zonder moeite gezond en vitaal blijft.

De tweede wet, die werd vrijgegeven, is de Universele Wet van Overvloed. Deze wet gaat ervoor zorgen dat we alle aspecten van het leven tot vervulling kunnen brengen. Dat wil zeggen, dat je werkelijk ALLES kunt hebben in het leven. Alles betekent, werkelijk alles! Nergens hoef je meer tegen beperkingen aan te lopen. Je mag alle aspecten van het aardse en goddelijke leven realiseren en hiervan genieten. Voorheen moesten we vaak keuzes maken. Het was altijd ‘of het één of het ander’ en regelmatig was er een beperking voelbaar. De mens leeft zogezegd in een tunnel, waarin we altijd beperkt zijn. In deze tunnel is bijna iedere dag hetzelfde en kent het leven slechts kleine veranderingen. Vernieuwingen en overvloed zijn in deze tunnel niet mogelijk. Tevens was het was bijna onmogelijk om het aardse en het goddelijke samen te brengen.

Op 18 maart jl. hebben we de Universele Wet van Overvloed weer verbonden met het bewustzijn van de aarde en de mensheid. We hebben onze oude beperkingen op overvloed getransformeerd en ons verbonden met nieuwe mogelijkheden. Tijdens de workshop hebben we het bewustzijn van de beperkende tunnel overstegen en hebben we ons verbonden met de ongekende potentiëlen van het leven. In verbinding met deze ongekende potentiëlen wordt alles mogelijk!

Hoe verbind je de ongekende potentiëlen en overvloed met jou en jouw leven hier op aarde? Wat vormt de sleutel tot de Universele Wetten van Gezondheid, Regeneratie en Overvloed? Wat vormt de sleutel tot het worden van de Verlichte Mens in de Materie?

Liefde

De liefde voor jezelf vormt uiteindelijk de sleutel tot alles! Liefde voor jezelf laat jouw cellen en DNA opengaan en geeft ruimte voor heling. Liefde voor jezelf en het leven laat overvloed stromen. Liefde vormt de basis van de Universele Wetten van het Leven. Gaan de komende jaren tot en met 2022 niet over het realiseren van de blauwdrukken van Liefde?

Liefde is de sleutel tot alles en liefde voor jezelf het begin van jouw Verlichting.

Liefde

Liefde zijn
Liefde delen
Liefde geven

Liefde voelen
Liefde ontvangen
Liefde leven

Liefde, het gevoel dat wij alleen hier op aarde kennen
Het gevoel dat je het diepste van jezelf laat verkennen

Liefde, het gevoel dat je met geen pen kunt beschrijven
Maar een gevoel is, dat altijd zal beklijven

Dat je zal doen herinneren en hopen
Dat je tot het einde van de wereld laat lopen

Dat je kwetsbaar maakt
Dat je raakt

Liefde, omdat het is
Omdat het blijft
Omdat het groeit
En altijd opnieuw opbloeit

Liefde

Liefde zijn
Liefde delen
Liefde geven

Liefde voelen
Liefde ontvangen
Liefde leven

Liefde

Geschreven op 26 maart 2012

29 maart 2012
Door Aleiah van der Zant
© Aleiah – Guiding your journey home
Deze tekst mag doorgegeven worden aan iedereen, zolang de datum, auteur en copyright vermeld worden.

Geef een reactie