Onze Reis

Alles is met alles verbonden en zal altijd blijven bestaan!

In de schepping zal, dat wat ooit is geweest, nooit verloren gaan. De opgebouwde kennis, noch de evolutie van de mens, noch onze handelingen, noch de uitgestorven flora en fauna, noch de vergane beschavingen kunnen verdwijnen. Dat was ooit is geweest, blijft! Het blijft levend in de bibliotheek van de aarde en de mens. Het blijft ook levend in ieder van ons nu. Waarom? Omdat alles wat ooit was, gemaakt heeft wie wij nu zijn. Alles wat ooit gebeurd is op de aarde, heeft er voor gezorgd, dat wij nu op het belangrijkste moment in de geschiedenis zijn aankomen. Daarom is het zo belangrijk dat wij ons herinneren wie wij zijn en dat wij ons de geschiedenis van de aarde en de mensheid herinneren. Wij worden uitgenodigd het grote verband te gaan zien.

Niets heeft ooit op zichzelf gestaan. Niets kwam zomaar uit de hemel vallen. Alles is met alles verbonden. Degenen die over de grenzen van de tijd heen durven te kijken, zullen hun ware Zijn beërven. Zij zullen rentmeester worden over hun ziel en goddelijkheid en uiteindelijk over de aarde. Jij wordt uitgenodigd om mee te gaan door de sluizen van de tijd naar het allereerste begin. Vanaf het begin zullen wij door de schepping van het universum, de aarde, diverse tijdperken en gebeurtenissen reizen naar het heden. Steeds zullen wij zien, dat niets verloren ging en dat niets op zichzelf stond. Het is een reis die ogen opent, maar hopelijk ook harten verzacht. Aangezien de grootsheid van het leven slechts ontvangen kan worden met een open hart, waarin lijden en veroordeling hebben plaatsgemaakt voor onvoorwaardelijke liefde.

Vanuit die onvoorwaardelijke liefde openen wij ons voor de toekomst. Vanuit ons open hart zal de bedoeling van de toekomst zich ontsluiten. Wij mogen vanuit het diepere inzicht, dat in ons wordt neergelegd, het huis van de toekomst bouwen. In dit huis zal al het lijden verdwenen zijn en zal de mens het paradijs beërven.

Wil je meer weten? Volg dan het gratis webinar op woensdag 13 december van 20.45 tot 21.15 uur. Kijk hier voor meer informatie.