Waarheid, Chaos en Verwarring: Voorbodes van de Nieuwe Aarde

Terugblik op 2011 en een vooruitblik op 2012

Vandaag keek ik uit vanaf het eiland Fatna’s in Siwa over de woestijn en zag dat de woestijn zich aan het voorbereiden was op 2012. Geen woorden, maar een diep gevoel over wat ons te wachten staat in het nieuwe jaar. Daarna passeerden al mijn ervaringen van 2011. Wat is er veel gebeurd in één jaar! Ik neem jullie even heel kort mee in mijn ervaringen van het afgelopen jaar.

Terugblik op 2011

De intensiteit van 2011 begon eind januari. Ik zat alleen in Siwa en zou op 3 februari terugvliegen naar Nederland. De revolutie brak los en ik kon niet naar huis. Mijn ervaringen heb ik beschreven in het artikel ‘De evolutie van het bewustzijn van Egypte’. In het kort kwam het erop neer dat Egypte en ikzelf bevrijd werden. Ik werd bevrijd van mijn verbinding met Egypte en van mijn prachtige verbinding met mijn spirituele familie. Soms moet je ook de dingen, die je zolang gediend hebben, los laten om door te kunnen groeien.

In maart gingen we met een groep naar Luxor, daar wachtte ons de Nieuwe Aarde. Een verrassing, die ik werkelijk niet van te voren had kunnen bedenken. Al de verhalen van het Oude Egypte mochten overboord; de tempels waren compleet veranderd! Hier mochten wij ervaren, waar de mensheid en de aarde naar toe gaan. Deze ervaringen heb ik beschreven in het artikel ‘De Nieuwe Aarde onthult zich in Egypte’.

Afgelopen zomer mocht ik alle puzzelstukjes aan elkaar knopen en het volledige verleden van de schepping zien en opschrijven. In drie weken tijd doorliep ik het begin van de schepping, de schepping van het universum en de aarde tot aan het heden. De cirkel werd rond gemaakt aan het einde van mijn voorbereidingsperiode. Ik werd immers bijna 28 jaar.

Toen ik 28 was geworden, begon de volgende fase in mijn leven. Ik mocht gaan samenwerken met de Universele Christus. Op 17 september mocht ik hierin mijn eerste stap zetten door samen met velen van jullie de laatste hand te leggen aan het bekrachtigen van de aquariusblauwdrukken. Deze ervaringen heb ik beschreven in het artikel‘Enerverender dan enerverend’.

Op 8 november werd de Uittocht van het Licht aangekondigd. De hemelpoorten gingen open en al het licht kwam en komt komende tijd naar de aarde. Op 10 november hebben we de Universele Christus mogen zien indalen in de woestijn. Op 11 november (11-11-11) werd daarbovenop nog de Vrouwelijke Christus geïnaugureerd. Sindsdien is zij de vrouwelijke energie aan het schoonmaken. Hetgeen zich uit in het zichtbaar worden van jaloezie, vervloekingen, verwensingen, zwarte magie e.d. Ook ik heb mezelf mogen bevrijden van dat wat tijdens mijn vorige levens is gebeurd. Tijdens de kerstlezing heb ik hier uitgebreid over gesproken. Wellicht komt er binnenkort nog een artikel hierover.

Toen ik uitkeek over de woestijn en 2011 liet passeren, was ik verbaasd: ‘Hoeveel kan een mens in één jaar meemaken?’ Door de verhoging van het bewustzijn van de aarde kunnen we nu in één jaar doen, waar we vroeger meerdere levens voor nodig hadden. Moet je nagaan wat je dan in één leven kunt doen! Juist, jezelf volledig bevrijden! 2011 was voor mij het jaar van bevrijding. Wat betekende 2011 voor jou?

Wat gaat 2012 ons brengen?

Chaos heeft de wereld beheerst in 2011, daarbovenop komt verwarring in 2012. Chaos blijft, maar oplossingen zullen niet werken, waardoor de verwarring groeit. De vraag: ‘Wat moeten we doen?’ Het antwoord is: ‘De chaos omarmen!’ Accepteer de chaos, adem deze in en wordt er één mee. Wees er niet bang van, maar durf haar toe te laten. Zij is de voorbode van de Nieuwe Aarde.

Kijk eens naar een natuurlijk bos. Bomen groeien door elkaar, takken en bladeren liggen op de grond te rotten én voeden daardoor de aarde. Er is chaos, maar een natuurlijke chaos en dit voelt goed. Heb je wel eens in een aangeplant bos gelopen, waar de bomen op een rijtje staan? De mens heeft daar alles perfect neergezet en de paden zijn netjes schoon. Hoe voelde dat?

Dit laatste bos is gecreëerd door de mens op basis van haar idee van perfectie. Het eerste bos is de natuurlijke perfectie, ofwel de goddelijke perfectie. De goddelijke perfectie staat gelijk aan de menselijke imperfectie. Om de goddelijke perfectie toe te laten, dien je de menselijke perfectie los te laten. Kun je imperfectie accepteren? Kun je chaos toelaten? In die chaos neemt de goddelijke perfectie de leiding over. Dus laten we die chaos accepteren.

Voor die chaos zullen menselijke oplossingen geen soelaas bieden. De menselijke oplossingen zijn ‘bedacht’. Ze komen voort uit het denken. Het denken is gebaseerd op het verleden en probeert dat wat ze ooit ervaren of gelezen heeft te kneden naar een oplossing voor de toekomst. Ze probeert tevens de ‘rust van hoe het ooit was’ weer te realiseren. Hierdoor is het denken beperkt en zal zij voor dat wat er nu gaande is op aarde geen goede oplossingen kunnen bedenken. Dat geeft verwarring. Verwarring bij de mensen, verwarring bij de politieke leiders, verwarring bij de leiders in het bedrijfsleven. Verwarring alom! Tenminste als ze niet zijn ‘afgestemd’.

De verwarring is er niet voor niets. Misschien gaat die verwarring er wel voor zorgen dat de mens en haar leiders eindelijk eens hun hersenen verlaten en naar hun hart gaan luisteren. In het hart van de mens gaat namelijk de innerlijke stem steeds luider klinken. Deze innerlijke stem gaat uiteindelijk de antwoorden geven en de oplossingen brengen. Die antwoorden kunnen echter alleen ontstaan als de mens eerst de chaos accepteert.

De chaos is er namelijk niet voor niets. Zij is de voorbode van de Nieuwe Aarde! De aarde gaat niet terug naar ‘de rust van hoe het ooit was’. De oplossingen voor de chaos kunnen niet worden ‘bedacht’, maar alleen via de innerlijke stem ontstaan. De Nieuwe Aarde stijgt ver uit boven dat wat wij kunnen bedenken, zowel in technologie als in maatschappelijke structuren als in de verbinding van mens tot mens. De Nieuwe Aarde wordt gebouwd op de stroom van de goddelijke perfectie. Deze goddelijke perfectie transformeert al de structuren die wij als mens hebben opgebouwd en zo krampachtig willen vasthouden. Dit gebeurt toch hoeveel moeite wij ook doen om tegen de stroom in te zwemmen. Dus laat los en laat je meevoeren. De stroom van de goddelijke perfectie brengt chaos en verwarring, maar uiteindelijk de geboorte van de Nieuwe Aarde.

Het jaar van de waarheid

2012 is ook het jaar van de waarheid. De waarheid is dat het oude niet meer werkt, dat je dingen niet meer kunt bedenken én dat door de chaos en verwarring alle onderliggende structuren naar buiten komen. Het is het jaar van de waarheid voor jezelf. Waar sta je? Heb je de Nieuwe Energie, het leven vanuit de aquariusmystiek, omarmd? Heb je de vijfde dimensie gerealiseerd? Als jouw verbinding met jouw bron van licht sterk genoeg is, zal de chaos je niet meer deren.

Wat doe je als waarheid naar buiten komt? Wat doe je als je de effecten van de chaos en verwarring ziet? Blijf je vertrouwen dat de chaos de voorbode van de Nieuwe Aarde is? Blijf je bij jouw eigen waarheid?

De chaos en verwarring hebben verschillende effecten op de mensheid. De mensheid is verdeeld in drie groepen. Zie de tekst ‘De drie roepen van 11-11-11’. De chaos en verwarring dient de eerste groep naar hun bewustwordingsweg te brengen. De tweede groep wordt in hun leiderschap getest. Durven ze werkelijk het voorbeeld te worden na al hun jaren van werken aan zichzelf? De derde groep zal staan in de mensenmassa als vuurtorens van licht. Zij zullen de volgende boodschap van de Universele Christus, de Schepper, verkondigen:

‘En zie mens, je hoeft niet bang te zijn, je hoeft de verandering niet te vrezen. Het is het licht dat over de aarde stroomt en de mens leidt naar het Beloofde Land. Wil jij jouw fysieke pijn en moeheid verlaten? Wil jij jouw armoede verlaten? Wil jij jouw liefdeloosheid verlaten? Wil jij je overgeven en Mijn hand pakken, zodat Ik jou leiden mag?

En zie mens, dan nu werkelijk, dat Ik bij je ben. Dat Ik mijn belofte nakom en jij rentmeester mag zijn over het paradijs Aarde, dat de Nieuwe Aarde is.’

28 december 2011
Door Aleiah van der Zant
© Aleiah – Guiding your journey home
Deze tekst mag doorgegeven worden aan iedereen, zolang de datum, auteur en copyright vermeld worden.

Geef een reactie