Van Donker naar Licht

Terugblik op juli 2012

De vraag rijst: “Wil niet iedereen in de wereld van Liefde & Eenheid leven?” Tja, je zou misschien denken van wel. Hoeveel mensen zijn echter niet vertrouwd met en gehecht aan hun drama en het lijden van zichzelf en anderen? Hoeveel mensen praten liever over slecht nieuws dan goed nieuws? Dat goede en die liefde, dat is toch saai? Veel mensen hebben niet eens door dat ze een acteur zijn in hun eigen toneelspel. Het aardse leven is een illusie, die we zelf creëren. De creatie gebeurt bewust of onbewust. Toch zijn wij de scheppers van deze illusie, dus als deze ons niet bevalt kunnen we dit veranderen. Maar hoe?

Scheppen van jouw werkelijkheid

Allereerst dienen we te beseffen dat onze aardse werkelijkheid slechts 1% is van de werkelijkheid. Onze aardse werkelijkheid is zogezegd het topje van de ijsberg. Dat wat we op aarde ervaren is een afspiegeling van wat er onder het zeeoppervlak gebeurt. Onder het zeeoppervlak ligt de andere 99% van de werkelijkheid. Deze 99% is voor veel mensen verborgen. Zij denken dat de aardse – 1%-werkelijkheid alles is wat bestaat. Als je op deze manier naar de wereld kijkt, dan lijkt het alsof er geen logica in het leven op aarde zit en alsof het lot het leven tart. Niets is minder waar, want het lot bestaat niet en het leven op aarde ontvouwt zich binnen het Grote Plan van Schepping.

Als wij ons openen voor de andere 99% van de werkelijkheid ontstaat een totaal nieuwe kijk op de wereld. Je kunt dan de 99%-werkelijkheid gaan ervaren en stap voor stap hierin leren werken. Dit begint vaak met het doen van hercreaties van karma. Door de simpele stappen te volgen van het herscheppen van karma* kun je de achterliggende oorzaak van wat je ervaart in de 1%-werkelijkheid gaan veranderen. Je brengt dan dus een herschepping aan in de 99%-werkelijkheid, waardoor je indirect de 1%-werkelijkheid beïnvloedt. Soms heeft het tijd nodig voordat de herschepping zichtbaar wordt en soms is deze direct merkbaar.

Des te meer je hiermee werkt, des te meer je gaat beseffen dat het ECHT werkt! Dan ga je ervaren dat het werken in het onzichtbare van de 99%-werkelijkheid enorme effecten heeft op jouw dagelijkse leven. Steeds meer kun je dan gaan beseffen dat het aardse leven echt een illusie of een spel is én jij de schepper! Dan ben je toe aan de volgende stap.

Loslaten van regels

Pas als je het leven en de verbinding tussen mensen kunt gaan zien als een spel en het dus minder serieus neemt, kun je hiervan loskomen. Dan ga je je bewust worden van al die geschreven en ongeschreven regels van waaruit je leeft. Denk even na over vanuit welke regels je jouw leven hebt opgebouwd. Wie heeft die regels bedacht? Uiteraard zijn er wetten die van buiten worden opgelegd, maar daar heb ik het niet over. Uiteraard zijn er normen en waarden die je mee hebt gekregen van thuis. Hopelijk heb je die al achter je gelaten. Uiteindelijk kom je bij de regels die je jezelf hebt opgelegd… (Als je wilt, neem dan even de tijd voor een hercreatie.)

Als je beseft dan jij de schepper bent van het spel met alle regels, heb je gelijk het heft in handen om jezelf te bevrijden. Je kunt jezelf bevrijden van de verplichtingen en patronen die tot het spel behoren, zodat je kunt gaan leven vanuit de onvoorwaardelijke liefde die gebaseerd is op vrijheid.

Fatsoen, verplichtingen, normen en waarden zijn gebaseerd op de oude energie van het klassieke leven. Deze regels hebben ons in de afgelopen tijdperken gediend. Mede hierdoor hebben we ons kunnen ontwikkelen. Sinds het aanbreken van het Aquariustijdperk mag de mensheid gaan leven vanuit de wetten van Liefde & Eenheid. Deze wetten zijn simpel en bevatten GEEN regels. Ze vragen ons slechts of wij al onze keuzes en handelingen willen verbinden met de liefde voor onszelf.

Keuzes en handelingen vanuit de liefde voor jezelf kunnen dwars tegen fatsoen, verplichtingen etc. ingaan. In de oude energie van het klassieke leven was het nodig om jezelf op te offeren, om jezelf weg te geven en verantwoordelijkheid te nemen voor anderen. De Nieuwe Energie én de Verlichting zijn gebaseerd op de liefde voor jezelf. Durf jij altijd en overal te kiezen en te handelen vanuit de liefde voor jezelf? Altijd en overal… ook als je met ‘donker’ geconfronteerd wordt?

Juli; achtbaan van donker naar licht

Tjonge, wat was de maand juli heftig! Het was een achtbaan waarin we met hoge snelheid door donkere tunnels naar het licht raasden. Veel lichtwerkers zijn in juli met donker van buitenaf of van binnenuit geconfronteerd. Sommigen van ons werden onschuldig beschuldigd, niet begrepen of belaagd (nachtmerries, e-mails etc.). Sommigen van ons werden van binnen geconfronteerd met donker wat nog in hen schuilt of met entiteiten die ze bij zich dragen. Het donker kon niet meer verborgen blijven.

Vele diepe donkere stukken zijn naar buiten gekomen. Als je echter in de liefde was, zal het donker dat naar je toekwam je niet hebben kunnen raken en heb je het donker in jezelf kunnen transformeren. Bij een aantal van ons zijn er zulke diepe stukken naar boven gekomen dat zij nog wel een tijdje nodig hebben om deze tot in de diepte te transformeren. Ik hoop echter dat jullie deze diepe aanraking hebben kunnen omarmen. Dat jullie de dankbaarheid hebben kunnen voelen voor al die donkere stukken die eindelijk, nadat ze eeuwenlang waren blijven hangen, bevrijd konden worden. Ik hoop ook dat jullie echt hebben kunnen voelen: “in het donker schuilt jouw goddelijkheid”. Achter deze donkere stukken schuilt echt jouw goddelijke licht. Het was dan ook een achtbaan die raasde door donkere tunnels naar het licht!

Ook het donker kreeg een kans om naar het licht te gaan. Velen hebben de kans gegrepen en zijn in prachtige witte arken weggevoerd. De mooiste ervaringen ontstaan als wij beseffen dat we het donker niet meer hoeven te spiegelen. We hoeven het donker niet te vertellen dat het slecht is. We hoeven dus niet meer te confronteren. We hoeven alleen maar de kans aan te bieden om naar het licht te gaan. Dat doen we door zelf in het licht te staan en door mee te gaan op de stroom… hoe snel de achtbaan ook gaat… hoe donker de tunnels ook zijn… wij kunnen het licht vasthouden… wij kunnen het licht zijn!

Tot besluit

Kies vanuit de liefde voor jezelf. Bekrachtig jouw keuze met iedere handeling in doen of niet doen. Draag jouw licht. Vertrouw op de stroom. Waarheid krijgt dan mogelijkheid om naar buiten te komen. De ander of een situatie krijgt de mogelijkheid voor transformatie. Besef dat het niet jouw verantwoordelijkheid is of de ander naar het licht wil of gaat. Je kunt alleen voor jezelf bepalen in welke wereld jij wilt leven. Jij kunt alleen vanuit jouw 99%-werkelijkheid jouw leven scheppen. Hierin kun je wel een voorbeeld zijn. Een lichtend voorbeeld!

Voel de liefde en waardering voor jezelf… de achtbaan ligt achter ons… zo ook de donkere tunnels… voel dat je het waard bent om in het licht te zijn!

3 augustus 2012
Door Aleiah van der Zant
© Aleiah – Guiding your journey home
Deze tekst mag doorgegeven worden aan iedereen, zolang de datum, auteur en copyright vermeld worden.

Geef een reactie