Shift van de aarde en de mens

Terugblik op juni 2012

We weten het, we voelen het, we ervaren het…. 2012 is in volle glorie aan de gang. Het jaar van ongekende versnelling, transitie en scheiding. Er vindt een ongekende versnelling plaats in de ontwikkeling van degenen die kiezen voor hun lichtweg en/of hun verlichting. Transities vinden plaats op vele niveaus. De aarde gaat door haar transitie en wordt de Nieuwe Aarde. De mensen op aarde gaan door hun transities heen. Sommigen kiezen duidelijk voor de nieuwe wereld van Liefde & Eenheid. Anderen kiezen voor het overgaan naar de andere sferen. Weer anderen kiezen duidelijk voor de wereld van karma en lijden. Sommigen staan op de scheiding en weten nog niet in welke wereld ze willen leven. Er vindt een steeds duidelijker wordende scheiding plaats op aarde tussen de oude en de nieuwe wereld. Het grijze midden wordt ertussenuit gehaald.

De maand juni heeft ons vele mogelijkheden geboden voor onze bewustzijnsontwikkeling. De gedeeltelijke maansverduistering van 4 juni, de Venus transit van 5 en 6 juni en de zomerzonnewende van 21 juni hebben enorme impulsen gegeven aan de mens en de aarde om te gaan leven vanuit Liefde & Eenheid en zich te bevrijden van alles wat daar mee in verbinding staat.

Ongekende versnelling in de liefde

Tijdens de gedeeltelijke maansverduistering van 4 juni werd er een T-verbinding gevormd tussen de zon, Venus en Mars. Deze energie was ideaal voor het helen van relaties en ‘genderissues’, dat wil zeggen het karma dat te maken heeft met het man of vrouw zijn. De Venus transit van 5 en 6 juni was een eclips, waarbij de planeet Venus tussen de zon en de aarde stond. Venus staat symbool voor de liefde. De Venus transit bracht een enorme stroom van liefde en eenheid naar de aarde. Hierdoor kwam alles wat niet in de liefde was naar buiten.

Voorafgaand aan de gedeeltelijke maansverduistering en de Venus transit is de Universele Wet van Verbondenheid en Samenwerking bekrachtigd tijdens de workshop van 3 juni over Relaties. Door het bekrachtigen van deze Universele Wet zijn alle lagen van het Aardse Domein weer met elkaar verbonden. De lagen van het Aardse Domein bestaan uit de aarde zelf, de diverse sferen waarin mensen verblijven na het overgaan, de Derde Cirkel waarin de mensen verblijven na hun verlichting en de Nieuwe Aarde waar de nieuwetijdskinderen worden voorbereid op hun leven op aarde. Je zou ook kunnen zeggen, dat de sluier tussen ons op aarde en de andere wereld dunner is geworden door het bekrachtigen van de Universele Wet. Als wij daar klaar voor zijn, kunnen we nu makkelijker verbinding maken met mensen in de andere sferen van het Aardse Domein.

Tevens kunnen we door deze wet en het dunner worden van de sluier makkelijker in verbinding komen met delen van onszelf die nog in andere sferen of tijdslijnen aanwezig zijn. Dat wil zeggen dat niet verwerkte zieledelen niet meer voor ons verborgen kunnen blijven. Deze niet verwerkte zieledelen worden aspecten genoemd. Dit zijn delen van onze ziel die karmische ervaringen hebben doorgemaakt en daar nog steeds in vastzitten. Zij leven in andere tijdslijnen en andere sferen en herhalen daar hun karma. Door onze ‘sluier’ waren/zijn zij voor ons verborgen. Nu worden zij zichtbaar(der), zodat we deze delen van onszelf kunnen helen en integreren. Die aspecten dragen zowel licht als donker. Die lichte kant heetten we graag van harte welkom, maar de donkere kant is soms een ander verhaal. Een leidraad mag zijn ‘in het donker schuilt jouw goddelijkheid’. Juist door die donkere, gekwetste en vervormde aspecten te integreren worden we heel. Hierdoor kan ons licht, dat in die aspecten vast is komen te zitten, naar voren komen.

Door het dunner worden van de sluier en de verbondenheid met het gehele Aardse Domein komen we in een ongekende versnelling terecht. Gedurende deze versnelling is het van groot belang om in de liefde te blijven. We dienen de liefde te behouden met onszelf en al onze aspecten en in onze relaties. Als we in de liefde blijven, kan de ongekende versnelling met gratie en gemak integreren.

Transitie naar de eenheid

Tijdens de zomerzonnewende en tijdens de lezing op 24 juni hebben we een hercreatie mogen neerleggen in het individuele bewustzijn van de mens. Het unieke van ons als mens is dat we individuele wezens zijn. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld engelen, planten en dieren. Dit individuele bewustzijn is ontstaan toen we voor het eerst naar de aarde gingen. Hierdoor konden we ons vrij ontwikkelen en onze eigen ervaringen opdoen. Door dit individuele bewustzijn kunnen we ons uiteindelijk zelfs ontwikkelen tot medeschepper. Dat is tevens de reden waarom we dit hebben gekregen.

Op onze weg om medeschepper te worden, bewogen we tot 1985 van de Bron vandaan. We gingen tot die tijd dieper de materie in en vergaten wie we waren en waar we vandaan kwamen. Dit heeft ons een schat aan ervaringen gebracht, maar ook een gevoel van eenzaamheid, verlatenheid en verlangen naar huis.

Nu zijn we op weg terug naar de Bron en hoeven we niet meer onze oorsprong te vergeten om zelfstandig te worden. Op onze weg terug zijn we nu op het punt beland, dat we een transformatie mochten neerleggen in het individuele bewustzijn van de mensheid. Deze transformatie zal het bewustzijn verbinden met de Eenheid ofwel met de Bron/Schepper. In deze Eenheid zullen we niet opgenomen worden en onze individualiteit verliezen, zoals de engelen, planten en dieren. We zullen zowel een uniek individu zijn als een verbinding hebben met al het leven en de Bron. De Bron zullen we tot leven brengen in onszelf. Wij gaan dus niet terug naar de Bron, maar de Bron komt naar en in ons!

Het neerleggen van deze hercreatie in het individuele bewustzijn van de mens zal zorgen voor een enorme transitie. De mens kan tijdens deze transitie kiezen voor waar en hoe hij/zij wil leven. Deze bewuste of onbewuste keuze zal gelijk worden teruggespiegeld doordat de sluier dunner is geworden en er tussen de diverse werkelijkheden een steeds duidelijker scheidslijn komt.

Scheiding tussen de werelden

Wat ik net verteld heb, betreft het realiseren van de eenheid in onszelf. Wat er gelijktijdig aan het gebeuren is, is dat we steeds makkelijker met gelijkgestemden in contact gaan komen en met elkaar de nieuwe maatschappij gaan bouwen. We creëren een Nieuwe Aarde hier op de oude aarde. Zo ontstaan er twee werelden naast elkaar. De wereld waarin de mens doorleeft op basis van karma. Zij zullen geraakt worden door de transitie van de aarde en al de bijbehorende malaise. De wereld waarin de mens leeft die kiest voor Liefde & Eenheid. De scheiding zal duidelijk worden. Voor hen die kiezen voor Liefde & Eenheid zal het leven steeds mooier worden. Zij zullen werkelijk ervaren wat het betekent om zonder karma te leven.

Samen

Gedurende de ongekende versnelling, transitie en scheiding mogen we ons de Universele Wet van Verbondenheid en Samenwerking herinneren. Deze wet vertelt ons dat we niet alleen staan. Via deze wet zijn we verbonden met alle delen van onszelf, met gelijkgestemden op de aarde en in de sferen. Kun je voelen dat we deze weg werkelijk samen belopen? Kun je voelen dat we de Nieuwe Aarde samen creëren? Kun je voelen dat we de Nieuwe Verlichting samen vormgeven?

Weet dat door de hercreatie in het individuele bewustzijn van de mens je niet meer hoeft te zeggen ‘Ik ben alleen’, maar dat je kunt voelen:

IK BEN ÉÉN

We realiseren de Nieuwe Aarde samen als unieke wezens verbonden door dezelfde Bron in Eenheid.

15 juli 2012
Door Aleiah van der Zant
© Aleiah – Guiding your journey home
Deze tekst mag doorgegeven worden aan iedereen, zolang de datum, auteur en copyright vermeld worden.

Geef een reactie