Over God gesproken!

“Alle religies leiden naar God, maar God heeft geen religie.”

De onderwerpen God en religie roepen veel op in de mens. Mooie herinneringen, intense verlangens, een “niet weten”, gevoel van onderdrukking, je willen bevrijden, angst en liefde… Wat roepen God en religie in jou op?

Religies en dus het geloof in een God of meerdere goden hebben ons als mensheid gediend. Ze hebben ons herinnerd aan dat er meer is dan alleen dit leven op aarde. Eeuwenlang waren we als mens aan het overleven. We moesten zoeken naar of hard werken voor eten, drinken en een dak boven ons hoofd. Het geloof in het goddelijke gaf ons daarin een stuk verzachting. Bij een mis/dienst et cetera of tijdens het bidden konden we even onze overleving vergeten en contact maken met iets dat groter was dan onszelf. Dat was mooi en het gaf ons steun.

Soms boezemde het echter ook angst in. Alsof er iemand was die alles zag inclusief de dingen die we deden die eigenlijk niet mochten. Of je dat nu op moest biechten of niet, het idee alleen beïnvloedde je. De functie was jou als mens op “het rechte pad” te houden. Echter, het heeft er ook voor gezorgd dat je bent gaan oordelen over jezelf en anderen. Je bent je misschien zelfs wel zondig en klein gaan voelen. Dat was echter nooit de bedoeling.

Het geloof in God en religies hebben ons gediend tijdens vele levens. Die tijd is echter voorbij. Op dit moment staan religies de ontwikkeling van de mensheid in de weg. In religies wordt God namelijk altijd buiten jezelf geplaatst. God is echter niets anders dan een samenkomst van alle Goddelijke Zelven van alle mensen. Toen wij vele duizenden jaren geleden die verbinding met ons Goddelijke Zelf zijn kwijtgeraakt, is Vader/Moeder God gecreëerd. De goddelijke energie van alle mensen is samengekomen in Vader/Moeder God. Hier werd onze goddelijke energie bewaard tot het moment daar was dat we die weer konden gaan dragen. Religies hebben ons eraan herinnerd dat het goddelijke bestond. Elke keer dat we contact maakten met God op wat voor manier dan ook, antwoordde ons Goddelijke Zelf.

Nu mogen we ons daar weer bewust van worden. Wij mogen bewust contact gaan maken met ons Goddelijke Zelf en iedere keer datwe dat doen meer van onze goddelijke energie in ons op gaan nemen. Daarin zullen we alle religies overstijgen en gaan ervaren dat iedereen goddelijk is. Het goddelijke mag weer in ons tot leven komen.

Als we die verbinding met ons Goddelijke Zelf aangaan, zal ons leven stap voor stap veranderen naar een steeds liefdevoller bestaan en zullen we beter richting kunnen gaan geven aan ons leven. Ons Goddelijke Zelf is vrij van karma en lijden en is alleen maar onvoorwaardelijke liefde. Die liefde hoef je niet te verdienen, je hoeft er zelfs niet “goed” voor te zijn. Wat je ook doet, jouw Goddelijke Zelf is er onvoorwaardelijk voor jou. Jouw Goddelijke Zelf wacht net zo lang, totdat jij vindt dat jij het waard bent om contact te maken en in liefde te gaan leven. Maar waarom zou jij nog langer wachten als het nu kan?

Leven in verbinding met jouw Goddelijke Zelf brengt meer vervulling in jouw leven. Het geeft ook een gevoel van richting en bedoeling aan jouw leven. Jouw leven krijgt in verbinding met jouw Goddelijke Zelf zijn bestemming terug. De “waarom” vragen van het leven worden hierdoor beantwoord. Je ervaart meer geluk, liefde en vrijheid als je in verbinding met jouw Goddelijke Zelf kunt leven.

28 januari 2016
Door Aleiah van der Zant
© Aleiah – Guiding your journey home
Deze tekst mag doorgegeven worden aan iedereen, zolang de datum, auteur en copyright rechten vermeld worden.

Geef een reactie