Megastorm maart?

Of is dit slechts het begin?

Heb je het gevoel dat maart onrustig was? Heb je het gevoel dat er veel dingen naar buiten kwamen en dus niet meer verborgen konden blijven? Dan was je mooi op dreef met de energie van maart!

Het jaar begon heftig in januari, werd rustiger in februari, maar sinds 10 maart is de storm aan het aanzwengelen. Denk je echter dat het in april rustiger wordt, dan moet ik je teleurstellen. We zitten in de opmars naar 22 april. Energetisch wordt dat één van de heftigste dagen ooit op de planeet. Nu krijgen we alleen een voorproefje.

Na 22 april gaat de storm zich weer afbouwen en wordt het langzamerhand rustiger. Langzamerhand wel te verstaan! Rond 9 en 10 mei gaat de realiteit van de Nieuwe Aarde verder integreren in onze huidige realiteit. Daar is de storm namelijk voor bedoeld!

In dit artikel zal ik beschrijven wat er momenteel gaande is op aarde.

Maart, wat een maand!

Een maand waarin alles naar buiten lijkt te komen. Niets kan meer verborgen blijven. Confrontaties lijken niet te vermijden. Hoe komt dit zo? Wat is er werkelijk aan de hand? Uiteraard is dat wat wij in ons leven zien gebeuren en ervaren slechts het topje van de ijsberg. De aardse realiteit is immers maar 1% van de werkelijkheid. De andere 99% blijft voor ons verborgen, tenzij je daar (gedeeltelijk) bewustzijn over hebt. De 1% aardse werkelijkheid is een afspiegeling van de 99% werkelijkheid. Dus wat we in ons leven en om ons heen zien gebeuren en ervaren is slechts een afspiegeling van wat er energetisch gaande is. Wat is dat dan?

De astrale sferen worden uitgezuiverd!

De astrale sferen zijn de sferen van het donker, entiteiten, trauma’s en angsten. Alles wat onverwerkt blijft van de mens wordt opgeslagen in deze sferen. Hier heersen angst, macht, schuld en schaamte. Het goddelijke licht kan hier niet of nauwelijks binnendringen. Deze sferen creëren ook een sluier om de aarde en de mens heen, waardoor het goddelijke licht soms ook moeilijk door kan dringen tot in onze aardse realiteit. Willen we door met onze ontwikkeling als mens op aarde, dan is het essentieel dat deze sferen worden opgeruimd.

De aarde en de mensheid zijn nu zo ver gevorderd, dat zij het aan kunnen om deze sferen in grote mate te gaan zuiveren. We zijn zo ver gekomen op onze weg van bewustwording en staan krachtig genoeg in onze verbinding met het goddelijke licht, dat we het aan kunnen om dat wat uit de astrale sferen loskomt op te vangen en te transformeren. Dit gebeurt met name energetisch, maar we zien de uitwerking hiervan terug in de aardse realiteit.

In de astrale sferen zitten delen van onszelf uit vorige levens vast, deze noemen we zielenaspecten. Deze worden waar mogelijk teruggestuurd naar onszelf hier op aarde of naar onze ziel. Hier kunnen wij als bewuste mens een handje bij helpen. Wij kunnen onze zielenaspecten ontvangen in onze liefde en ondersteunen bij het proces van vergeving. Zondag 23 maart mochten we tijdens de workshop “Reïncarnatie” hier een grote stap in zetten. We mochten onze eigen zielenaspecten met onze liefde aanraken en bevrijden. Zo mocht er een gigantische bevrijding plaatsvinden in de gehele astrale sferen. Door onze eigen zielenaspecten aan te raken en te bevrijden, creëerden we een sneeuwbaleffect wat de hele astrale sferen is doorgegaan! Tijdens de workshop “Overgaan” op 13 april zullen we hier een volgende stap in mogen zetten.

Dit is uiteraard niet het enige. We zien dat het “donkere” deel van de mens naar buiten komt. Dit wordt mede versterkt door de zielenaspecten die terugkomen naar de mens. De mens die eerlijk naar zichzelf kan kijken, zal dit omarmen en zo een enorme stap maken in het helen van zichzelf. De mens die zich hiertegen verzet, zal gevangen raken in zijn eigen “donkere deel”. Een tussenweg lijkt er niet te zijn. 2014 was immers erop of eronder!

Wat te doen?

Eerlijkheid en oprechtheid, jezelf toestaan om MENS te zijn, zijn de sleutels om deze periode met gratie en gemak door te komen. Je kunt het gevoel hebben dat je je wilt terugtrekken, dat je heel bewust wilt kiezen wat je gaat doen en met wie je op dit moment wilt omgaan. Volg alsjeblieft dat gevoel. Leven vanuit jouw eigen afstemming én in zuivere verbinding met gelijkgestemden zullen je helpen om deze periode door te komen. Zorg wel dat je niet als kluizenaar gaat leven. De verbinding met gelijkgestemden is essentieel. Samen sta je sterk. Samen kun je lachen om al die menselijkheden en (donkere) stukken die naar buiten komen. Samen kun je inzichten krijgen over hoe je met bepaalde situaties het beste kunt omgaan. Echter, kies de mensen of groepen met wie je samen wilt zijn heel bewust. Zorg dat zij eerlijk, oprecht en menselijk zijn!

Het is een tijd op de aarde waar wij lang op gewacht hebben. Na het volstouwen van de astrale sferen gedurende de afgelopen eeuwen, mogen we nu gigantische opruiming houden. Die opruiming speelt zich energetisch af, maar ook in alle aspecten van ons dagelijkse leven. Omarm die opruiming, ga mee op de stroom van uitzuivering. Hoe heerlijk kan het voelen als je jouw huis opruimt en schoonmaakt. Daarna kun je vaak voelen, dat je een enorme stap gezet hebt. Dat geldt ook voor de huidige uitzuivering die plaatsvindt in de sferen en in ons. We ruimen op om ruimte te maken voor een nieuwe realiteit.

Tot besluit

De uitzuivering zal doorgaan tot 22 april, daarna gaat deze afbouwen. 9 en 10 mei komt de nieuwe realiteit genaamd de Nieuwe Aarde weer een stukje dichterbij. We stevenen op volle kracht vooruit. In een volgend artikel zal ik ingaan op wat er in april en mei gaande is.

Voor nu, omarm de uitzuivering, wees eerlijk en oprecht, ruim op en vier alles wat er naar buiten komt. Het donker laat zich zien omdat het licht haar verdrijft. Wij zien de laatste stuiptrekkingen, voordat we de volte van het licht mogen gaan ervaren. Wat een zegening om in deze tijd te leven en dit bewust mee te mogen maken!

27 maart 2014
Door Aleiah van der Zant
© Aleiah – Guiding your journey home
Deze tekst mag doorgegeven worden aan iedereen, zolang de datum, auteur en copyright vermeld worden.

Geef een reactie