Licht & Donker

De weg naar het licht loopt via het donker. “Helaas” is dat de “harde” waarheid. De meeste mensen die op zoek zijn naar het licht, wijzen het donker af. Echter in het donker schuilt jouw goddelijkheid. In het Engels zeggen we ook wel “Your Darkness is Your Divinity”. (Dat klinkt toch net even mooier)

Durven we het donker aan te kijken? In onszelf en in de wereld? Hebben we de moed om onze liefde in dat donker te brengen? Durven we het donker in de liefde van ons hart toe te laten?

Er bestaat geen vol hartchakra stromend van liefde zonder dat pijn en verdriet zijn opgeruimd. Er bestaat geen “energized” lichaam zonder dat alle blokkades zijn weggewerkt. Er bestaat geen goede relatie met jezelf of de mensen om je heen zonder dat het karma is gehercreëerd .

Wij hebben allemaal in onze vorige levens heel veel meegemaakt:
Mooie dingen.
Minder mooie dingen.
Mooie dingen die we kwijt zijn geraakt.
Minder mooie dingen die we te boven kwamen en waar we van leerden.
Al die ervaringen dragen we ergens in onszelf met ons mee. Vaak hebben wij ze als mens be- of veroordeeld in de vorm van negatief en positief, ofwel als licht en donker.

Op onze bewustwordingsweg wordt van ons gevraagd neutraal te gaan kijken naar al onze ervaringen. Pas dan kunnen we naar acceptatie gaan. Vanuit die acceptatie volgt de vergeving. Vergeving is de heling van alle ervaringen die we gehad hebben. In vergeving komen licht en donker samen. Daarin overstijgen we de dualiteit.

Als we de dualiteit overstijgen kunnen we de ware oerkrachten gaan toelaten. Dat zijn de oorspronkelijke mannelijke en vrouwelijke krachten. Die hebben niet perse te maken met of je man of vrouw bent in dit leven. Ieder mens draagt beide krachten in zich. De grote vraag is: “Zijn ze ondersteunend aan elkaar aanwezig, zodat ze jou als mens naar steeds grotere hoogten duwen richting eenwording met het goddelijke?”

In de dualiteit zijn ze ondermijnend aanwezig. Dat is zo in de individuele mens, maar ook in het bewustzijn van de gehele mensheid. De twee krachten zijn gedurende de evolutie van de aarde zover van elkaar vandaan komen te staan, dat ze elkaar niet meer begrijpen. Mannen komen nu van Mars en vrouwen van Venus! NEE, mannelijke en vrouwelijke energie vinden hun oorsprong in het goddelijke en mogen zich weer gaan verbinden op de aarde. Het wordt tijd om op te houden met het versterken van de dualiteit en te gaan naar het bekrachtigen van de eenheid die deze twee krachten vormen.

Dit vraagt van ons om onze persoonlijkheid te overstijgen en alles wat de onvoorwaardelijke liefde in de weg staat in onszelf op te ruimen. Pas dan kan het licht weer zegevieren. Dat wat zovelen van ons zo graag willen!

3 januari 2016
Door Aleiah van der Zant
© Aleiah – Guiding your journey home
Deze tekst mag doorgegeven worden aan iedereen, zolang de datum, auteur en copyright rechten vermeld worden.

Geef een reactie