Het grotere Leven roept

Terugblik op tweede helft september en oktober 2012

Het leven roept. Durf je verder te gaan? Durf je groter te denken? Het leven roept. Durf je dieper te gaan ontdekken? Durf je ongekende paden te verkennen? Het leven roept… jou ook!

De afgelopen weken ging er een roep over de aarde: “Mens, wil je nu werkelijk opstaan en jezelf laten zien? Mens, wil je nu werkelijk medeschepper zijn? Mens, wil je al het kleine achter je laten en in het grotere Leven opstaan?”. De voorhoede van de mensheid zei: “Ja.”, zij het met hier en daar wat horten en stoten. Ieder van ons is afgelopen tijd op zijn/haar eigen manier geroepen om naar een hoger plan van zijn/haar leven te gaan. De laatste weken zijn er bewust of onbewust essentiële beslissingen genomen. Vaak zijn het beslissingen die jouw verdere levensloop zullen gaan bepalen.

Overstappen van de oude naar de nieuwe bewustwordingsweg

Voor sommigen stimuleert de roep de overgang van hun bewustwordingsweg van de oude naar de nieuwe energie. Zij zijn degenen die tot voor kort ontzettend hun best deden om vanuit hun bewustzijn ‘goed’ en ‘zuiver’ te leven. Hun denkbeelden waren nog gebaseerd op die van de oude vorm van spiritualiteit. In die oude vorm diende je enorm je best te doen om een klein beetje verder te komen. In die oude vorm was er weinig vreugde en geen natuurlijke stroom. Het waren nog veelal processen, waar je maanden in kon zitten. Op basis van hun zuivere intentie zetten zij wel stappen, maar de oude overtuigingen bepaalden de snelheid van hun bewustwording. Die snelheid was dus niet aangesloten op de nieuwe energie, maar gebaseerd op de ‘traagheid’ van de oude energie. Echter, zij die al jaren op deze zuivere manier bezig waren met hun bewustwording werden afgelopen tijd geroepen om nu echt over te stappen naar de nieuwe energie.

Als zij de stap maken naar bewustwording op basis van de nieuwe energie, dan zullen zij merken dat ze zich veel sneller gaan ontwikkelen. Dan hoeft de ontwikkeling niet meer in kleine stapjes te gaan en ook niet meer stap voor stap te gaan. In de nieuwe energie vindt bewustwording plaats met de snelheid van het licht. Je trekt dan jouw zevenmijlslaarzen aan om in korte tijd grote afstanden af te kunnen leggen. Deze zevenmijlslaarzen zorgen er ook voor dat je niet op één weg hoeft te blijven en dus slechts één stap tegelijk kunt zetten. Met die zevenmijlslaarzen kun je ook van de ene weg naar de andere weg stappen en dan weer terug. Zo kun je in de nieuwe energie dus meerdere stappen tegelijk zetten en zullen meerdere ontwikkelingen door elkaar heen plaatsvinden. Dan ontwikkel je je dus echt met enorme snelheid!

Tevens hoef je hier niets voor ‘te doen’. In de nieuwe energie draait alles om het maken van keuzes. Door het maken van keuzes zet je energie in beweging. Daarna zal het leven je leiden naar jouw ontwikkelingsstappen. Om die ontwikkelingsstappen op te pakken dien je wel bewust te leven. Het bewust leven houdt in dat je echt aanwezig en in het nu bent.

De mind: obstakel voor bewust leven

De kreet van “leef in het nu” kennen we allemaal, maar de meeste mensen hebben nog moeite met het realiseren hiervan. Onze mind (het denken) vormt het grootste obstakel voor leven in het nu. Onze mind is namelijk gewend om in het verleden of in de toekomst te zijn. Het is altijd bezig met dingen die zijn geweest of die nog gaan komen. De mind heeft bij bijna alle mensen nog de leiding. De mind bepaalt grotendeels ons doen en laten. Zelfs onze gevoelens worden door onze mind vervormd, waardoor we meegesleurd kunnen worden in emoties. Deze emoties zijn door de mind nagebootste gevoelens. Denk even aan de meest intense gevoelens van de mens. Al die gevoelsbelevingen zijn altijd gebaseerd op verleden of toekomst. Zij zijn gebaseerd op iets dat verloren is, gemist wordt of op een verlangen naar dat wat nog gaat komen. Als onze mind niet met onze gevoelens op de loop gaat, kunnen we hen gewoon ervaren, uiten en oplossen. Echter, als onze mind in het spel is, eindigen gevoelens vaak in drama en in het “niet in het nu zijn”. Tot je je weer herpakt en tegen jezelf (eigenlijk jouw mind) zegt: “En nu is het klaar.”.

De mind en onze bewustwordingsweg

De mind speelt niet alleen met onze gevoelens, maar ook met onze bewustwordingsweg. Als we (on)bewust een keuze maken voor een bepaalde ontwikkeling, dan wordt energie in beweging gezet. Vaak komen dan eerst oude gevoelens naar buiten om geheeld te worden. Vaak worden die gevoelens door de mind vervormd naar emoties. Uiteindelijk komen die naar buiten en worden dan door de mind gericht op totaal iets of iemand anders dan waar ze oorspronkelijk door zijn ontstaan. Terzijde, de gevoelens die naar buiten komen, hoeven niet eens perse uit dit leven te komen, maar kunnen in vorige levens zijn ontstaan.

Als je het proces van het maken van een keuze snapt en het daardoor naar buiten komen van oude gevoelens of karma, dan kun je de oude stukken ook werkelijk oplossen. Als je dan door een bepaalde situatie of persoon getriggerd wordt, waardoor je in een emotie schiet, kun je ingrijpen en tegen jezelf (dus jouw mind) zeggen dat het niet om die persoon gaat of om die situatie. Je kunt dan gaan zien dat het slechts spiegels zijn van jezelf. Als je dat doet, dan kun je naar de oorzaak gaan van het betreffende gevoel en deze werkelijk oplossen. Als je dat niet doet, dan ga je dat wat loskomt projecteren op mensen of situaties. Dan los je uiteindelijk dus niets op, maar versterk je zelfs de emoties. De meesten van ons weten dit, maar leven we ook naar ons weten?

Zo werkt het ook met stappen die je dient te zetten op jouw ontwikkelingsweg. De mind wil je soms weerhouden om naar een workshop te gaan of wil tijdens een reis op een bepaald moment liever naar huis. Op zulke momenten weet jouw mind, dat als je doorgaat, dat jouw mind terrein en dus leiding verliest. De mind creëert dan blokkades en bevestigd deze alsof het een spirituele autoriteit is: “Zie je wel, er is iets tussen gekomen, dus ik kan niet naar die workshop, dan zal het wel niet de bedoeling zijn.”. Herkenbaar? De vraag is: “Wat wil jij als goddelijke zelf?”. Laat je jouw mind bepalen of maak je jouw eigen keuzes gebaseerd op het goddelijke in jou.

Het maken van eigen keuzes is essentieel voor het overstappen naar de bewustwordingsweg op basis van de nieuwe energie. In de nieuwe energie is één van de belangrijkste punten het omvormen van de mind van leidinggevende naar dienstbode van jouw goddelijke zelf. De mind hoeft niet weg, maar zal plek maken als jouw goddelijke zelf de leiding neemt.

De roep van de mens

Een deel van de mensheid wordt dus geroepen om hun bewustwordingsweg vanuit de nieuwe energie te gaan belopen. Deze bewustwordingsweg is gebaseerd op de snelheid van het licht. De mind kan deze niet meer bevatten en dient dan eigenlijk ruimte te maken. De mind wil dat niet altijd en creëert dan vaak excuses. Denk hierbij ook aan “Ik kan het niet.” of “Ik heb hier geen zin in.” of “Mijn lichaam werkt tegen. Ik voel me niet lekker.” of “Ik wil wel, maar ik weet niet hoe.”. Ieder van ons kan wel bedenken wat onze voornaamste excuses zijn om niet het grotere leven vanuit de nieuwe energie aan te gaan.

Andere mensen die reeds verbonden zijn met de nieuwe energie en hierin leven, worden ook geroepen voor het grotere leven. Zij worden geroepen om wederom zichzelf te overstijgen. Zij worden geroepen om nog vrijer, nog lichter, nog helderder en nog vreugdevoller te worden. Zij worden geroepen om nog groter te manifesteren zonder hun ideeën van tevoren te bedenken. Zij worden nu werkelijk gevraagd om medeschepper te worden van de Nieuwe Aarde. Boven hun verbeelding uitstijgend, verdergaand dan ze ooit vermoed hadden, worden zij gestimuleerd om werkelijk te gaan creëren. Dit gebeurt zowel in het klein als in het groot. Overal liggen voor hen nieuwe kansen. Pak je ze op of zeg je “ja maar”? In de nieuwe energie bestaan de woorden “ja maar” niet meer. In de nieuwe energie is het ja of nee. Het gaat om een simpele, heldere keuze. In de nieuwe energie zijn er geen excuses om jouw licht niet te laten schijnen. In de nieuwe energie ben je en leef je in vrijheid, helderheid en vreugde. Het draait slechts om één keuze: “Ga je het grotere leven aan?”. Als je 100% “ja” zegt, dan zal het zich ontvouwen.

Tot besluit

Doe je mee?
Ga je mee de Nieuwe Aarde bouwen?
Vraag je nu alweer: “ja maar hoe dan?”
Ik heb je toch net gezegd, dat jouw mind dat niet meer kan bedenken.
Dus vraag niet hoe, maar doe.
Vraag niet waarom, maar schep. Daarom.
Doe het gewoon.
Laat het leven je leiden, dan zul jij vanzelf wel merken waar je uitkomt.
Als linksaf niet werkt, dan ga je rechtsaf.
Als de weg rechtdoor dood blijkt te lopen, dan pak je je zevenmijlslaarzen en stap je over op een andere weg.
Het leven is niet meer lineair.
Het leven is niet meer beperkt.
Breek daarom jouw mind open en ga het leven ontdekken.
Ga uit die comfortzone.
Ga LEVEN.

Ga eindelijk leven, waarvoor het leven bedoeld is:
Het opdoen van ervaringen en genieten.
Geef jezelf de vrijheid om te mogen ervaren en te mogen genieten.
Alles wat JIJ wilt!
Zonder oordeel, zonder goed of slecht, maar gewoon ERVAREN.
Genieten is doen wat je leuk vindt, doe het gewoon!

Voel je vrij en tot niets verplicht.
Voel jouw pijn zonder erin te verdwijnen.
Voel de vreugde zonder reden.
Voel wie je bent in het NU.

Vergeet bovenal niet te LEVEN!

In grootsheid.

HET LEVEN ROEPT JOU OOK!

31 oktober 2012
Door Aleiah van der Zant
© Aleiah – Guiding your journey home
Deze tekst mag doorgegeven worden aan iedereen, zolang de datum, auteur en copyright vermeld worden.

Geef een reactie