Enerverender dan enerverend!

Zoveel ontwikkelingen in een korte tijd. In mezelf, bij de mensen om mij heen en in de wereld. Ervaar jij dat ook? Hieronder vind je mijn verhaal wat samenloopt met de ontwikkelingen van de mens en de aarde.

Mijn nieuwe levensfase

Op 31 augustus 2011 werd ik 28 jaar. Mijn zeven jaar van voorbereiding werd hierdoor afgesloten. Ik had geen idee wat dat zou brengen. Reeds in februari had ik mijn spirituele familie, welke mijn leraren en begeleiders waren geweest de afgelopen zeven jaar vaarwel gezegd. Zie hiervoor het artikel ‘De evolutie van het bewustzijn van Egypte’. Niets nieuws was hier voor in de plaats gekomen. Het was een beetje leeg. Vol vertrouwen ging ik door. De mens moet uiteindelijk volledig op zichzelf kunnen vertrouwen. Van de zomer schreef ik het concept van mijn boek over de bestemming van de mens.* Op eigen kracht doorleefde ik de volledige historie van de mens vanaf het verblijf in de Bron en het loskomen daarvan, door alle ontwikkelingen heen, zoals Lemurië, Atlantis, Egypte, de profeten, via de Industriële Revolutie en de roep van de mensheid naar het nu. Vlak voordat ik 28 jaar werd, had ik het concept af. Ik had de gehele historie van de mens doorleeft. Dit bracht een gigantische impuls in mijn bewustzijn teweeg. Op deze impuls kon het nieuwe gebouwd worden.

De waarheid wordt de basis van het leven

Op 11 september jl. gaf ik een workshop in Rotterdam. Aan het begin van de workshop was ik zoals gewoonlijk aan het inkeren en mezelf aan het afstemmen. Ik vroeg mij af of er nog specifieke begeleiding was, zoals vroeger die spirituele familie. Die was er niet. Hmm, dacht ik… ik voelde: “Maar er is wel iets.” Verbind je maar met de Universele Christus voelde ik van binnen. Een paar dagen eerder had ik me ’s avonds voor het slapen gaan reeds met hem mogen verbinden. Een enorm licht stroomt dan via deze verbinding door mij heen. Een heerlijk gevoel, dat wel volledige overgave vereist!

Deze stroom bracht in één van de meditaties tijdens de workshops nieuwe informatie naar voren. De meditatie ging over het witte chakra, ook wel miltchakra genoemd, en de waarheid en goddelijk intuïtie die hiermee verbonden zijn. De Universele Christus gaf aan dat de mens die waarheid droeg eeuwenlang verguist, gemarteld, gekruisigd e.d. is. Dit kon, omdat de waarheid niet de basis van het leven was. De vrije wil vormde namelijk die basis. Daardoor kon het ‘donker’ de waarheiddragers iets aan doen. Hieronder vind je een samenvatting van de informatie, die tijdens de meditatie gegeven werd:

“Hoe vaak is het niet gebeurd, dat als je de waarheid draagt, je wordt veroordeeld. Bijvoorbeeld zoals Jezus, die werd gekruisigd. Het is voorbij! De tijd is voorbij dat degenen die de waarheid droegen aan de schandpaal werden genageld, werden gekruisigd of verbrand. Die tijd is voorbij! Wij mogen al het karma wat te maken heeft met het dragen van de waarheid hercreëren, zodat onze littekens geheeld worden. Laat in deze nieuwe tijd het volledige vertrouwen er zijn, dat wij nu beschermd worden in het dragen van de waarheid.

Wij allen krijgen een witte mantel om van de Universele Christus, die is ontstaan uit het samengaan van wie wij kennen als Jezus Christus met de Schepper. De Universele Christus geeft ons die mantel, waardoor wij beschermd zullen zijn. Al het karma, niet alleen van ons, maar van al die mensen die de waarheid dragen, zal worden vereffend.

De waarheid neemt op dit moment een aanloop om naar buiten te gaan komen. Volgend jaar, 2012, is het jaar van de waarheid. De mensen die waarheid dragen komen direct te staan onder leiding van de Universele Christus en zijn bescherming. Zij zullen de lichtbakens vormen op de aarde. Wij mogen een hercreatie neerleggen van het karma dat degenen die licht dragen de spiegels moeten zijn van het donker. Ook daarin mag verandering komen! Dan hoeft het donker niet meer gespiegeld te worden door het licht.

Weet dat als je gaat staan voor jouw waarheid, als je gaat staan voor jouw licht, dat je direct onder de bescherming valt van de Universele Christus en dat je je nergens zorgen over hoeft te maken. Voel maar die witte mantel, die jou omhult en onthoudt het volgende als de waarheid naar buiten komt:

“Het licht heeft al gezegevierd alleen het donker weet het nog niet.”

Onthoudt dit bij wat er ook gebeurt. Voel dit als jouw waarheid van binnen.”

Wat een kado was dit. Wat een kado dat de waarheid de basis van het leven is geworden en wij daardoor nu beschermd kunnen worden. Weer een prachtige stap in de ontwikkeling van de mens.

Van Keuze naar Realisatie

Op 17 september jl. mochten wij doorbouwen aan de ontwikkeling van de mens tijdens de lezing ‘Van Keuze naar Realisatie; de brug is gebouwd. Hoe nu verder?’. Deze dag stond in het teken van de voltooiing van het levenswerk van Sonia Bos. (Zie www.stichtingsofia.nl.) Sonia heeft vanaf 1982 gewerkt om de mens vanuit het lijden naar het land van Liefde & Eenheid te brengen. De mens heeft eeuwen lang op aarde moeten leren via lijden. Het was bijna onmogelijk om hieruit te komen. Alleen de sterken van geest konden de enorme beproevingen, die tussen het lijden en de Liefde & Eenheid lagen aan. Nu de mens het aquariustijdperk sinds het jaar 2000 is ingegaan, wordt zij geroepen om het lijden achter zich te laten. Over de periode van beproevingen heen mocht Sonia samen met de voorhoede van de mensheid een brug bouwen. Die brug zal de mens veilig naar het nieuwe land van Liefde & Eenheid leiden. Tot aan haar overlijden in 2009 heeft Sonia de brug vanaf de aarde gebouwd. Daarna is zij hiermee doorgegaan vanuit de sferen. Op 17 september jl. mocht de laatste hand aan de brug gelegd worden. Hiervoor waren weer mensen op aarde nodig.

De brug was af, maar de mens werd nog niet automatisch naar de brug geleid. Als zij uit het lijden wilde komen, ging zij automatisch de weg van beproevingen. Alleen als zij bewust koos voor de brug kon zij deze nemen. Tijdens deze dag mochten wij de bewustwordingsweg van de mens omleggen, zodat de mens automatisch naar de brug geleid zou worden. Zo kunnen alle mensen nu veilig het land van Liefde & Eenheid bereiken.

De nieuwe mogelijkheden

Een aantal van ons zijn reeds in het nieuwe land aangekomen. Zij mogen daar het huis van aquarius gaan bouwen. Zij mogen de mensheid laten zien, wat leven in het aquariustijdperk inhoudt. Leven in het nieuwe land brengt een enorme vreugde en ongekende mogelijkheden met zich mee. Stap voor stap zullen wij samen die mogelijkheden ontdekken en vormgeven.

Tijdens het verkennen van het nieuwe land zullen wij het verleden gaan begrijpen, waar wij vandaan komen, waar wij nu staan en waar wij naar toe gaan. De komende lezingen en workshops zullen totaal nieuwe informatie over onszelf en het leven vrijgeven. Te beginnen met de kerstlezing over de Oude, Nieuwe en Vernieuwde Christus. Als eerste zal een volledig nieuw inzicht gegeven worden over wie Jezus was. Zijn levensbedoeling zal in de lijn worden gezet van de totale ontwikkeling van de mens. Een paar dagen geleden heb ik de kerstlezing mogen uitwerken. De informatie over Jezus heeft zelfs mij verbijsterd! Tijdens deze lezing wordt ook de rol van Jezus nu als de Nieuwe of Universele Christus uitgelegd. Daarnaast wordt ingegaan op de rol van de mens als de Vernieuwde Christus. Want het is de mens die de rol van de Oude Christus overneemt en zal gaan vernieuwen! Over de kerstdagen heen wordt in ieder mens het zaadje van de nieuwe verlichting neergelegd. Dit zaadje zal ieder mens gaan roepen.

De mensen die de nieuwe verlichting willen realiseren, krijgen in de eerste helft van 2012 in het workshop drie-luik ‘De Verlichte Mens in de Materie’ de handvatten hiervoor aangeraakt.  Via deze handvatten kunnen zij in hun fysieke lichaam gaan naar gezondheid en regeneratie, in hun leven naar overvloed en in hun relaties naar samenwerking en verbondenheid. Hierin mogen zij het voorbeeld worden voor de rest van de mensheid. Zij mogen gaan laten zien hoe het is om in het land van Liefde & Eenheid te leven.

Voltooiing

De Oude Christus is doorgegroeid en heeft zijn taak doorgegeven aan de mens.  Het levenswerk van Sonia is voltooid. De brug is gebouwd. Zij is doorgegroeid naar nieuwe hoogten. Vele eeuwen lang hebben mensen als Jezus en Sonia hard gewerkt om de mensheid naar dit punt te leiden. Wij zijn gearriveerd. Het werk is volbracht. Wij mensen staan nu samen met de Schepper aan het roer van het leven. Enorm veel nieuwe potentiëlen worden aan ons vrijgegeven. Laten wij vieren dat wij nu op aarde leven in deze tijd van enorme verandering, in deze tijd van groei. Laten wij het leven vieren!

Het verleden wordt afgesloten.
De wijsheid wordt hieruit opgehaald.
Het heden is ongekend.
De toekomst is zich aan het openbaren.
Het leven wordt totaal vernieuwd!

11 oktober 2011
Door Aleiah van der Zant
© Ansafar Travel & Training
Deze tekst mag doorgegeven worden aan iedereen, zolang de datum, auteur en copyright vermeld worden.

Geef een reactie