Eer de weg, zodat je op jouw pad blijft

Leven in Liefde & Eenheid, vrij van karma en in de Nieuwe Verlichting is zo anders dan wij als mens ons kunnen voorstellen. Het is zelfs anders dan de meesters uit de oude verlichting kunnen begrijpen. Niemand is deze weg voor ons gegaan. Wij zijn de eersten die deze weg ontdekken.

Het is een weg zonder doelen, zonder richting, zonder gebruiksaanwijzing. Kortom, het is eigenlijk niet eens een weg te noemen. Wij zouden het wellicht beter een staat van Zijn kunnen noemen. Echter schiet ook die benaming tekort. Een staat van Zijn klinkt namelijk statisch. Het klinkt alsof je een doel bereikt hebt en alsof je het eindresultaat behaald hebt. Dat zijn daarentegen misschien wel de grootste valkuilen in het karmavrije en verlichte leven. Het woord dat er mijns inziens het dichtste bij komt is speelveld. Kortom, een open ruimte waarin wij mogen ontdekken, scheppen en ervaren.

Loslaten van doelen en eindes

De mens is geneigd te denken in doelen en in eindresultaten. Wij willen graag dat iets af of klaar is. In de oude energie leefden wij op basis van doelen en eindresultaten. De oude energie was dan ook lineair van structuur. In de Nieuwe Energie leven wij zonder doel. Tevens is er geen eindresultaat, omdat de structuur van de Nieuwe Energie gebaseerd is op expansie. Aan expansie komt immers nooit een einde. In expansie bereiken wij grote en grootse resultaten. Na het bereiken daarvan worden wij echter meteen weer uitgedaagd om nog groter en grootser te worden.

De meeste mensen zien het karmavrij worden en het bereiken van verlichting als een doel en een eindresultaat. Zij denken dat zij daarna klaar zijn, omdat zij dan het doel en dus einde bereikt hebben. Deze gedachtegang zorgt ervoor dat veel mensen in hun ontwikkeling vastlopen. Op de weg naar het karmavrij worden en het bereiken van de verlichting komen er altijd diverse momenten waarin je grote stappen zet. Je voelt dan dat je een oud stuk achter je laat en waarachtig opnieuw begint. Veelal heeft dit een vergroting van jouw bewustzijn tot gevolg. Dit betekent dat in jouw verbinding met jouw goddelijke zelf een verdieping plaatsvindt.

Mensen die graag het eindresultaat zouden willen bereiken, zoals karmavrij leven of de verlichting, kunnen op zo’n moment gaan denken dat zij dat bereikt hebben. Meestal speelt de mind hierin een grote rol. De mind laat je namelijk graag denken dat je iets bereikt hebt. Waarom? Als je verder gaat, zal de mind een steeds kleinere rol gaan spelen en dat wil de mind niet. Als de mind jou laat denken dat je een doel bereikt hebt, houd je meestal op met het ontwikkelen van jezelf. Zodoende kan de mind zijn positie behouden en zelfs vergroten.

De valkuil dat je denkt dat al jouw karma achter de rug is of dat je de verlichting bereikt hebt, ligt altijd op de loer. Meestal uit het zich in gedachten als: “Dat heb ik niet meer nodig.” “Dat heb ik reeds achter me liggen.” “Dat hoef ik niet meer te leren.” Aan woorden wordt vaak een andere invulling gegeven. Zij worden verdraaid, zodat ze het in gedachten bereikte doel bevestigen. Deze mens kan en wil dan niet meer eerlijk naar zichzelf kijken. Hij blijft dan hangen op zijn ontwikkelingsweg. Stilstand is echter achteruitgang. De omgeving zal dat zien, maar is deze mens in staat een helpende hand te aanvaarden? Is hij niet immers reeds vrij van karma en verlicht?

De levenshouding

Als karmavrij leven en verlichting geen doelen of eindresultaten zijn die bereikt kunnen worden, wat zijn zij dan wel? Karmavrij en verlicht leven zijn levenshoudingen. Het zijn manieren om met het leven om te gaan.

Als je een groot deel van jouw karma gehercreëerd hebt, draag je de wijsheid die je in al jouw ervaringen op aarde opgedaan hebt, grotendeels bij je. Dan wordt jouw leven niet meer bepaald door karma. Voordat dat moment bereikt wordt, wordt jouw leven door karma bepaald. Het enige wat je dan kunt doen is constant karma hercreëren. Door de hercreatie van karma maak je jouw leven stap voor stap karmavrij. De eerste stap die je als mens kunt zetten op weg naar het karmavrij worden, is het bewust worden van het feit dat het leven bepaald wordt door karma en dat je hier wat aan kunt doen door hercreatie van karma.

Stel dat jouw totale bewustzijn op 100% gesteld wordt. Van die 100% ben je 1% bewust en van de andere 99% ben je niet bewust. Op het niveau van die 1% kun je dan jouw karma hercreëren. Als je daarmee klaar bent, ben je dus voor 1% karmavrij. Dan mag je een stap verder gaan en krijg je de beschikking over bijvoorbeeld 5% van jouw bewustzijn. In die 5% mag je weer opnieuw bewust worden van jouw karma daar en dit hercreëren. Als je voor 5% karmavrij bent geworden, dan krijg je de beschikking over bijvoorbeeld 10% van jouw bewustzijn, et cetera. Zo mag de mens zichzelf stap voor stap bevrijden.

De grootste valkuilen liggen in de overgangen. Meestal denkt de mens nadat hij zijn 1%-bewustzijn karmavrij heeft gemaakt, dat hij karmavrij is. Dat is heel logisch, omdat hij nog niet verder kan kijken. Dan wordt echter het bewustzijn uitgebreid naar 5% en wordt de mens met de neus op nieuw karma gedrukt. Dan ontstaat er meestal weerstand. In plaats van de vergroting van het bewustzijn te omarmen, wil de mens dit niet voelen en duwt dit van zich af. Hierdoor ontstaat energetisch een stagnatie. De mens raakt dan of zichzelf kwijt en zoekt hulp bij iemand die hem hier duidelijkheid over kan geven. Of de mens raakt zichzelf kwijt, maar wil ook dit niet voelen en gaat zichzelf aanpraten dat hij reeds vergevorderd is op het pad van verlichting en geen hulp meer nodig heeft. In dat laatste geval wordt het aangereikte grotere bewustzijn weggestuurd en draait de mens vast in zijn ego.

Door iedere keer de vergroting van jouw bewustzijn met het daarbij vrijkomende karma te aanvaarden, zul je enorme stappen zetten op de weg van het karmavrij worden. Door het karma op de diepere niveaus steeds te hercreëren word je steeds vrijer van karma. Op een gegeven moment zul je voelen dat jouw leven grotendeels niet meer bepaald wordt door karma. Je zult dan voelen dat er een natuurlijke levensstroom is. Tevens zul je innerlijke vervulling ervaren. Je zult ook gaan ervaren dat je onvoorwaardelijke acceptatie en liefde voor jezelf, andere mensen en het leven voelt. Tegelijkertijd zul je voelen dat je niets meer voor andere mensen hoeft op te lossen of goed te maken.  Hierdoor kun je beter bij jezelf blijven en zul je ook minder gauw jouw energie verliezen. Je zult ook ervaren dat jouw leven op een wonderbaarlijke wijze geleid wordt en dat je daar ‘niets’ voor hoeft te doen. Het leven wordt dan veel grootser dan je je had kunnen voorstellen.

Je zult dan gaan ervaren dat jouw leven grotendeels karmavrij is geworden. Het woord grotendeels is zeer belangrijk in deze zin. De meeste mensen zullen op het moment dat hun leven grotendeels karmavrij is geworden, denken dat ze karmavrij zijn. Dit vanwege het simpele feit dat het deel waar zij bewustzijn over hebben inderdaad karmavrij is. Echter, in het onderbewustzijn kan er nog wel degelijk karma liggen. De mens mag zich hier echter pas bewust van worden als hij hieraan toe is.

Op een gegeven moment in de ontwikkeling van de grotendeels karmavrije mens komt er dus uit totaal onverwachte hoek karma naar voren. Dan wordt de mens uitgedaagd om zijn karmavrije levenshouding te bevestigen. Karmavrij kun je namelijk alleen maar zijn in het moment. Het volgende moment kan er namelijk karma om de hoek komen kijken. Wat doe je dan? Als je het direct oppakt en daarmee aan de slag gaat, kun je je hier direct weer van bevrijden. Dan gaat het karma dus niet levend worden in jouw leven, maar blijf je karmavrij. Karmavrij leven betekent dus dat je grotendeels karmavrij bent en het karma dat om de hoek komt kijken direct herkent en kunt hercreëren. Karmavrij leven is dus geen bereikt doel of eindresultaat, maar een levenshouding.

Dat geldt ook voor de verlichting. Verlichting wil zeggen dat je niet alleen karmavrij bent, maar al jouw levenservaringen hebt omgezet naar wijsheid én die in jou draagt. Bij het bereiken van de verlichting integreert jouw persoonlijkheid, ziel en goddelijke zelf. Ook de verlichting zullen de meeste mensen in stappen bereiken. Bij iedere stap word je iets meer verlicht. Verlichting is dan ook niet een doel of eindresultaat dat bereikt kan worden, maar een levenshouding.

Tot besluit

Het is heel belangrijk om de weg te omarmen en een levenshouding aan te nemen die bij jouw bewustzijn op dat moment past. Daarin mag jij alle voorwaarden, doelen, eindresultaten en vergelijkingen met andere mensen loslaten. Je hoeft alleen maar jezelf te zijn. Zo simpel is het. Wees gewoon jezelf. Wees bewust en bescheiden tegelijk. Weet dat er altijd iets te leren valt en dat je nooit klaar bent. Het leven is immers nooit af. Wees dankbaar voor iedere stap die het leven jou aanreikt.

Eer de weg, zodat je op jouw pad blijft!
Zodat je uiteindelijk kunt leven in grootsheid zonder einde!

14 april 2013
Door Aleiah van der Zant
© Aleiah – Guiding your journey home
Deze tekst mag doorgegeven worden aan iedereen, zolang de datum, auteur en copyright vermeld worden.

Geef een reactie