De Uittocht van het Licht is begonnen

Op 25 januari 2012 zet de Universele Christus zijn eerste stap de ‘hemel’ uit

Het leven wordt één.
Dat brengt mij op de been.

Om voor eenheid te gaan staan.
Ik kom eraan.

Ik kom naar huis.
Vanuit mijn eeuwige thuis.

Vanuit mijn liefde voor het leven.
Ben ik in vertrouwen gebleven.

Tot aan de tijd.
Waarin nu de Eenheid wordt verspreid.
Gedicht ontvangen van de Universele Christus op 16/1/2012

Er staat iets groots te gebeuren. En wij, wij mogen het allemaal meemaken! De Uittocht van het Licht is namelijk begonnen! Dat wil zeggen dat het Licht van de hogere sferen inclusief dat van de Universele Christus nu haar veilige haven, zogenaamd de ‘hemel’, verlaat en naar de aarde gaat komen. Op 8 november 2011 is dit begonnen en op 25 januari 2012 zal de Universele Christus zelf Zijn eerste stap uit de hemel zetten!

Het begin van de Uittocht

Op 8 november 2011 in de woestijn is het allemaal begonnen met de volgende informatie, die als verrassing aan het einde van de meditatie werd vrijgegeven:

‘De uittocht is begonnen
Niet de uittocht uit het donker naar het licht
Die hebben we reeds achter de rug
Dat is de brug die reeds gebouwd is
De uittocht is begonnen van het licht
De hemelpoorten zijn verder geopend
Het licht en vele engelenheerscharen stromen naar de aarde
De uittocht van het licht vanuit de hemel is begonnen
Zij zal zich op aarde gaan vestigen
De uittocht van het licht is begonnen’

Hiermee is de Uittocht van het Licht aangekondigd. De hemelpoorten gingen open en engelenheerscharen kwamen naar de aarde en brachten veel licht mee.

De Exodus uit het lijden

Al jaren wordt er gesproken over de Exodus uit het lijden, dat wil zeggen dat de mens haar hoofd opheft, haar karma achter zich laat en op weg gaat naar het licht. Sonia Bos heeft altijd hierover gesproken. De Exodus uit het lijden hield ook in dat het karma dat overal aanwezig was in de schepping naar de aarde werd gestuurd. Dit heet de fall-out van karma. Het karma dat in andere sferen en op de aarde opgeslagen lag, kwam ongericht terug naar de aarde om getransformeerd te worden. De mens kreeg hulpmiddelen om het te transformeren en de mogelijkheid om zijn bewustzijn versneld te ontwikkelen.

Je zou kunnen zeggen dat die hele bulk van karma tussen de mens en de Universele Christus in lag. De afgelopen jaren hebben de mensen door dit op te gaan ruimen elke keer een stapje naar het licht gezet. Tevens zette de Universele Christus elke keer een stapje naar de mens. Van twee kanten werd er dus gewerkt. Van twee kanten werd de Exodus uit het lijden bekrachtigd.

De Universele Christus is stap voor stap vanaf zijn troon door de sferen afgedaald tot Hij zelfs de astrale sferen in ging. Alle sferen heeft hij nu doorgewerkt en in hen zijn blauwdruk voor de komende tijdperken neergelegd. Overal heeft hij zijn voetafdruk gezet. De Universele Christus staat nu in de ‘hemelpoort’, dat wil zeggen de overgang tussen de aardse fysieke realiteit en de sferen.

De mens heeft in dezelfde tijd veel karma getransformeerd en haar bewustzijn opgebouwd, waardoor zij zichzelf tot aan de ‘hemelpoort’ heeft opgewerkt. De mens en de Universele Christus zijn elkaar op dit moment zover genaderd dat zij elkaar bijna kunnen aanraken.

De sferen dragen door het werk van beide kanten minder karmische belasting, waardoor nu in alle sferen het licht is neergelegd. Engelenheerscharen en lichtimpulsen zijn op 8 november 2011 uit de ‘hemelpoort’ gekomen naar de aarde. Op 25 januari zal de Universele Christus zijn eerste stap uit de ‘hemelpoort’ zetten de aardse sferen in. De Uittocht van het Licht zal langzaamaan de Exodus uit het lijden vervangen!

Wat betekent de Uittocht van het Licht?

Vanaf het moment dat de Universele Christus Zijn eerste stap uit de ‘hemelpoort’ zet, zullen we het niet meer hebben over de Exodus uit het lijden, maar over de Uittocht van het Licht. Tijdens de Exodus uit het lijden moest de mens enorm veel moeite doen voor iedere stap. Zij moest werkelijk steen voor steen een brug bouwen. De brug ofwel de jakobsladder vanuit de fysieke materie naar de ‘hemel’ is nu af. De Universele Christus kan nu de ‘hemel’ verlaten en op aarde gaan indalen. De Universele Christus liet dit zien in een beeld, waarin hij op 25 januari 2012 met één been uit de ‘hemelpoort’ stapt.

Hij gaat de komende eeuwen stap voor stap steeds dieper de materie, de aardse realiteit, in en zal al het leven aanraken. Dat wat niet in overeenstemming is met Zijn licht en de bedoeling van het aquariustijdperk zal een steeds kleinere plek in de schepping krijgen. De dualiteit wordt zogezegd ‘in het nauw gedreven’. Dan is het buigen of barsten. Gaat het mee met de ontwikkeling van licht en liefde op aarde of niet? Over 300 jaar zal er geen plek meer zijn voor dualiteit in de schepping. De Universele Christus heeft dan de gehele schepping aangeraakt.

De mens wordt gevraagd hier behulpzaam in te zijn. De mens zal het huis van aquarius bouwen en Hem als gast uitnodigen. Hoe steviger het huis gebouwd wordt hoe gemakkelijker zijn indaling in de materie zal gaan. De vraag is niet of het gebeurt, maar hoe! Wij mensen kunnen Zijn indaling met gratie en gemak laten verlopen.

De rol van de mens

De indaling op aarde gaat beginnnen. Zijn wij daar klaar voor? Ja en nee. Ja, als je ervoor kiest en je jezelf als Verlichte Mens in de Materie durft vorm te geven. Nee, als je niet in staat bent om liefde te ontvangen. Of wij er nu klaar voor zijn of niet, het is niet tegen te houden. Rond de zomerzonnewende van dit jaar wordt namelijk de Eenheid van het bewustzijn van de mens en de Schepper bekrachtigd. Tijdens de lezing van 24 juni genaamd ‘Ik Ben Eén – Nooit meer alleen’ zullen wij hieraan mee mogen werken.

Door deze bekrachtiging van Eenheid wordt de dualiteit uit het leven gehaald. De hemel en aarde zullen één worden, tevens zullen licht en donker één worden. Hierdoor zal het eerst lijken alsof de dualiteit wordt versterkt, want deze komt naar voren om uitgezuiverd te worden. De dualiteit zal zich namelijk niet meer kunnen verbergen.

Wat kan de mens doen om dit proces in zijn/haar leven en voor de aarde te verzachten? Een duidelijke keuze maken om van dualiteit naar Eenheid te gaan, de leiding nemen over zijn/haar leven en de Eenheid in zijn/haar dagelijkse leven een vorm te geven. Kortom, durf die leiding te nemen over het leven en de dualiteit uit het leven te bannen.

22 januari 2012
Door Aleiah van der Zant
© Aleiah – Guiding your journey home
Deze tekst mag doorgegeven worden aan iedereen, zolang de datum, auteur en copyright vermeld worden.

Geef een reactie