De uitdaging van leven in twee werelden

Terugblik op augustus en eerste helft september 2012

De werelden van karma en Liefde & Eenheid scheiden zich steeds meer. Dit brengt enorme uitdagingen met zich mee. Met name als in onze omgeving dierbaren zijn die in de wereld van karma leven én hulp nodig hebben. Hoe ga je hiermee om zonder jezelf en jouw verbinding met de wereld van Liefde & Eenheid te verliezen?

De twee werelden

In het artikel “De shift van aarde en mens” blikte ik terug op juni en schreef ik onder andere over de scheiding van de werelden. De wereld van karma en de wereld van Liefde & Eenheid bestaan fysiek naast elkaar, maar zullen energetisch steeds meer van elkaar gescheiden raken. Er zullen mensen zijn die doorleven in de wereld van karma en daardoor het daarbij behorende lijden aantrekken. Dit lijden ‘krijgen’ ze niet als straf, omdat ze niet voor het leven in de wereld van Liefde en Eenheid kiezen. Dit lijden is namelijk onderdeel van de wetten van oorzaak en gevolg, waarop de wereld van karma gebaseerd is. Wellicht zouden we beter kunnen zeggen, dat ze in de oude, klassieke wereld van karma blijven hangen. Ze gaan eigenlijk door met leven, zoals ze dat de afgelopen duizenden jaren gedaan hebben. Uiteraard is het leven op fysiek niveau veranderd door onder andere de huidige technologie. Energetisch is die wereld van karma echter niet veranderd, daar gelden nog steeds de wetten van oorzaak en gevolg. Fysiek is het leven van de mens die blijft hangen dus wel veranderd, maar energetisch niet.

De nieuwe wereld is gebaseerd op de wetten van Liefde & Eenheid. Zodra de mens kiest voor leven vanuit Liefde & Eenheid wordt er automatisch een schakel omgezet en zal de mens als eerste zijn/haar karma gaan opruimen. De mens gaat zich bevrijden van al die eeuwen van opgebouwd karma. Als dat karma is opgeruimd, zal deze mens zich steeds vrijer, lichter en meer vervuld voelen. Leven vanuit de onvoorwaardelijke liefde wordt dan het uitgangspunt van de mens. Deze mens zal steeds minder karma en tegenslag ervaren en gaan zien dat het leven steeds mooier wordt. Deze mens zal op een andere manier gaan denken, voelen en handelen en hierdoor weinig aansluiting meer vinden bij de mensen die in de klassieke wereld zijn blijven hangen. Vaak zullen oude verbindingen verdwijnen en nieuwe ontstaan. Toch kunnen we niet alle oude verbindingen ‘zomaar’ loslaten.

Omgaan met hulpbehoevenden

Hoe vaak heb ik de afgelopen weken niet hetzelfde verhaal gehoord, waarvan de rode draad is: “Ik kies ervoor om te leven in de wereld van Liefde & Eenheid. Ik heb dat voor mezelf ook redelijk voor elkaar, maar ik heb ook nog een moeder/vader/schoonmoeder, etc. die hulpbehoevend is. Ik ga over mijn eigen grenzen heen. Ik wordt doodmoe als ik daar ben. Ik wil hem/haar ook niet in de steek laten. Hoe kan ik voor hen zorgen zonder mezelf tekort te doen?”

Kun je zien dat het proces van hem/haar is? Kun je zien dat dit bewust of onbewust zijn/haar eigen creatie is? Kun je accepteren dat de wereld niet perfect is en dat lijden voor sommige mensen bestaat? Ik bedoel niet dat je niet mag helpen, zorgen voor en het lijden mag verzachten. Ik vraag je alleen of je kunt accepteren dat op dit moment beide werelden nog bestaan. Als je dat kunt accepteren, dat zijn er meerdere mogelijkheden:

  • Als je te maken hebt met iemand die bezig is met zijn/haar bewustzijnsontwikkeling of in staat is eigen verantwoordelijkheid te dragen, dan wijs je hem/haar daarop. Je kunt hen begeleiden naar bewustwording over hun proces.
  • Als je te maken hebt met iemand die niet in staat is om eigen verantwoordelijkheid te dragen, kun je hem/haar hierbij helpen. Ik heb het dan met name over kinderen, ouderen en gehandicapten. Je kunt dan hercreaties van karma doen voor deze persoon en waar nodig fysieke hulp bieden.
  • Als je te maken hebt met mensen die wel eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen, maar dit niet willen. Deze mensen herken je aan het feit dat ze klagen, zielig zijn, etc., maar oplossingen niet accepteren. Laat deze mensen alsjeblieft los! Op hun eigen tijd zullen ze hun karma gaan omzetten, maar blijf niet jouw energie hierin stoppen en  hen overtuigen. Dan loop jezelf leeg en raak je jouw energie, licht en liefde kwijt!

Van hierboven beschreven groepen mensen vormt de tweede groep de grootste uitdaging. Zeker omdat het vaak dierbaren betreft die hulpbehoevend zijn. De uitdaging is: “Hoe kun je hen steunen zonder jezelf te verliezen?” Er is die constante strijd tussen ons eigen leven, waarin we de liefde en de eenheid willen belichamen, en de mensen om ons heen die nog in die wereld van karma vastzitten. Dit is de grote uitdaging van deze tijd, omdat de twee werelden naast elkaar bestaan. We hebben aan de ene kant die wereld die we zelf creëren vanuit liefde en eenheid en aan de andere kant hebben we nog steeds die directe verbinding met ouders of met wie dan ook die leven in die wereld van karma. Hoe ga je daarmee om?

Als eerste dien je onderscheid te maken tussen de 1%-wereld van het handelen en de 99%-wereld van bewustzijn. Jouw handelingen hoeven niet persé te veranderen, want de oplossing ligt in hoe je met jouw energie omgaat vanuit de 99%-wereld. Het gaat dus niet over fysiek helpen en zorgen voor of niet. Het gaat over het energetisch helpen en verantwoordelijkheid over het leven en karma van de ander op je nemen of niet.

Het allerbelangrijkste is dat je jezelf in de gaten houdt. Je dient jouw fysieke lichaam, jouw energieveld en jouw verbinding met jouw goddelijke zelf in de gaten te houden. Dat wil zeggen dat je bewust bent van de processen en energieën die daarin aan het werk zijn. Centrale vragen zijn: “Wanneer geef je jouw energie weg? Wanneer heb je het gevoel dat je ‘leegloopt’? Wanneer komt de energie van de ander bij jou binnen? Wanneer verbind je jezelf met het karma van de ander?” Zorg altijd dat, voordat je naar iemand toegaat die hulpbehoevend is, je goed in jouw vel zit. Zorg dat je jouw basismeditatie hebt gedaan en dat je een hercreatie van karma hebt neergelegd tussen jou en de ander. Dan ben je beter in staat om in neutraliteit te handelen en in te voelen wanneer zich jouw energie met die van de ander mengt. Zorg dat je voldoende rust neemt voor jezelf om weer op te laden. Als je voelt dat je in oude patronen schiet, kom dan even tot jezelf.

Handelen in de wereld van karma

Al het karma is gebaseerd op een disbalans die moet worden rechtgetrokken. Iedere ziekte is bijvoorbeeld een gevolg van zo’n disbalans. Die disbalans komt pas tot uitdrukking als het zich grotendeels van de ziel heeft afgescheiden en hersteld wil worden. Die disbalans heeft echter een achterliggende oorzaak. Iedere ziekte vindt uiteindelijk zijn oorzaak in de geest. Die ware oorzaak wil gekend worden, zodat het gevolg kan worden opgelost. Die ware oorzaak kan echter niet naar voren komen, als niet eerst de disbalans wordt geaccepteerd.

Als jij vindt dat een persoon zielig is en geholpen moet worden, accepteer je de disbalans niet. Je zegt eigenlijk tegen de disbalans dat deze er niet mag zijn, waardoor deze nog verder afgescheiden raakt van de ziel en herstel wordt belemmerd. Acceptatie van de disbalans geeft de betreffende persoon de kans om zijn/haar zielenproces aan te gaan en de oorzaak van de disbalans op te lossen. Laat de verantwoordelijkheid en het karma dus bij de ander. Voel dat dit zijn/haar proces is en dat het dus niet van jou is noch jouw verantwoordelijkheid is. Laat in al jouw handelen de acceptatie doorschemeren en houdt jouw energie bij jezelf. Wat je wel kunt doen is een hercreatie van karma voor deze persoon. Je mag in stilte een hercreatie van karma voor hem/haar neerleggen. Dit kan een enorme verzachting geven voor deze persoon als hij/zij deze verlossing wil oppakken. Doe dit echter niet iedere dag, want dan ben je weer jouw idee dat het karma/de disbalans niet goed is aan het bevestigen. Doe in liefde de hercreatie, herhaal deze misschien nog één keer en laat het los. Op zijn/haar eigen tijd pakt hij/zij deze op. Weet dat deze hercreatie eeuwig blijft liggen, totdat deze persoon het heeft opgepakt.

Dan is er nog een andere uitdaging als je met hulpverlenende instanties te maken hebt. Tegenwoordig gaat daar nog wel eens wat mis of loopt het niet zoals het zou horen. Ga dan niet de strijd aan! Doe je hercreaties van karma, maar blijf uit de karmische strijd. Dat wil niet zeggen dat je niet fysiek mag handelen, mensen mag aanspreken of een brief mag sturen. Ik bedoel het weer energetisch, maak het karma niet van jou. Een voorbeeld om dit te verduidelijken. Als je een brief schrijft, dan doe je dat in heldere, duidelijke taal zonder emoties. Als je die brief op de post doet, dan blijf je niet nog dagen boos en daar mee bezig. Je verbindt je niet met de strijd, maar laat het meteen los. Dat is het grote verschil tussen handelen in de karmische wereld en handelen in de wereld van Liefde & Eenheid. Je handelt dus (bijna) hetzelfde, maar de energie erachter is anders. Hierdoor zul je ook geen verdere strijd oproepen, maar zullen onverwachts oplossingen ontstaan.

Tot besluit

De kern is dat je het karma van de ander niet van jou maakt, dat je trouw blijft aan jezelf en jouw gevoel, dat je niet jezelf weggeeft en ondanks alles wat je ziet gebeuren de liefde blijft voelen. Ik heb al meerdere malen benoemd, dat het een uitdaging is. Ik kan je ook vertellen, dat als dit je lukt, dat het je sterker maakt, dat het jouw begrip over leven in de wereld van karma groter wordt en dat jouw verbinding met de wereld van Liefde & Eenheid sterker wordt.

Laat de uitdaging geen strijd zijn, maar accepteer haar in liefde! Wees zelf het voorbeeld voor allen die hulp nodig hebben, dan geef je hun de kans om in liefde hun proces om te zetten. Dan geef je hun de kans om jouw voorbeeld te volgen van leven in de wereld van Liefde & Eenheid.

16 september 2012
Door Aleiah van der Zant
© Aleiah – Guiding your journey home
Deze tekst mag doorgegeven worden aan iedereen, zolang de datum, auteur en copyright vermeld worden.

Geef een reactie