De drie roepen van 11/11/11

We hebben 11/11/11 achter ons liggen. Het was en is een intense periode. De energie die naar de aarde kwam gaf ons de mogelijkheid om op een veel dieper niveau dat waar wij al zolang voor werken of naar verlangen te realiseren. De roep die over de aarde gaat voor de mensheid in verdeeld in drie groepen.

De mensen die behoren tot de eerste groep krijgen de kans zich te bevrijden van een benauwenis, dus iets wat die persoon lang benauwd heeft. Zij worden gevraagd of geroepen werkelijk die bewustwordingsweg te gaan. Sommige van hen zijn nieuw op deze weg. Sommige zijn die weg reeds aan het bewandelen. Allen die bij deze eerste groep horen worden gevraagd hun bewustwording te gaan doorbouwen naar hun volledige persoonlijkheid. Naar alle uiteinden van hun zelf. Niet naar het kleine stukje, maar tot in de diepten van henzelf. Zij worden geroepen naar zichzelf te gaan kijken en de oude structuren op te lossen.

Tot de tweede groep behoren mensen die in de persoonlijkheid al heel veel hebben uitgewerkt. Zij verlangen nog slechts naar die stap van totale integratie van het licht in de stof van hun lichaam. Zij hebben in de persoonlijkheid al zoveel overwonnen en dat mag nu totale realiteit worden in hun lichaam. Zodat hun werk en het daardoor opgebouwde licht in henzelf zich werkelijk kan gaan laten zien. Zij mogen de vruchten gaan plukken van al die jaren oprecht hard werken.

De mensen behorende tot de derde groep zullen doorschieten naar totale realisatie van Zijn. Zij hebben reeds de persoonlijkheid doorleefd. Dit in de stof gebracht. Het lichaam is reeds opgewaardeerd. Zij zullen mogen gaan naar een totale staat van Zijn.

Dat zijn de drie golven, die over de aarde worden uitgestort. Voel tot welke jij behoort. Ben je je nog aan het bevrijden van iets wat je al lang benauwd? Ben je wel de spirituele weg gegaan, maar weet je dat de diepten van jezelf nog lang niet zijn bereikt? Dan behoor je bij de eerste groep. Ben je al lang bezig? Verlang je naar de realisatie in de stof? Dan hoor je bij de tweede groep. Heb je de realisatie in de stof reeds gerealiseerd? Dan behoor je bij de derde groep. Voel tot welke groep je behoort en weet dan waar je je op kunt richten. Het één is niet beter of slechter. Het enige wat belangrijk is, is waar jij staat in het nu.

Het is voor jou een enorme kans de diepten en dat wat nu naar de aarde komt te realiseren. Dat kan alleen als je jezelf, jouw eigen proces centraal stelt en de illusies van het leven wilt doorbreken. De illusies doorbreek je door acceptatie. Volledige acceptatie van jezelf en het leven en al de onvolkomenheden. Laat die illusies maar los, want dat wat ooit waar leek is reeds voorbij gegaan. Dat wat je moest leren afgelopen tijdperken, tijdens al die levens is reeds voorbij. Het leven heeft zich vernieuwd. De structuren gebouwd in al die eeuwen, die voorgaande tijdperken, die vorige levens, hebben ons gebracht tot aan de rand van het Beloofde Land. Wij hebben de woestijn doorgetrokken, zoals Mozes. Wij zijn daarin soms verdwaald geraakt, maar nu staan wij op de berg en zien het Beloofde Land. Tussen ons en het Beloofde Land is een sloot. Een sloot die alleen kan worden overgegaan door acceptatie. Acceptatie van al die ervaringen die je ooit hebt gehad.

Bewerkt aan de hand van de informatie doorgegeven tijdens de groepsmeditatie op 4/11/2011 in Siwa.

Door Aleiah van der Zant
© Aleiah – Guiding your journey home
Deze tekst mag doorgegeven worden aan iedereen, zolang de datum, auteur en copyright rechten vermeld worden.

Geef een reactie