Terug naar jou als interdimensionaal wezen

Wij zijn interdimensionale wezens levend in een interdimensionaal netwerk.
Dit zijn wij bewust vergeten.
Daarna zijn wij het bewuste vergeten.
En daarna zijn wij het vergeten vergeten.
Daardoor zijn we gaan geloven dat de aardse werkelijkheid de enige is die bestaat.
Door dat geloof zijn we het geloof in onszelf kwijtgeraakt.
Uiteindelijk zijn we onszelf vergeten.
Nu is de tijd dat je je weer mag herinneren:
Jij bent een interdimensionaal wezen levend in een interdimensionaal netwerk.
Jij bent alomvattend van God tot mens en terug.
Jij Bent die Jij Bent.
Ik Ben die Ik Ben.

Tijdens deze cursus ga je jezelf worden; jezelf als interdimensionaal wezen. Je gaat ontdekken dat je al een interdimensionaal wezen bent. Je gaat leren hoe je interdimensionaal kunt reizen. Hierin ga je leren onderscheid te maken tussen lichte en donkere dimensies. Tevens ga je leren dimensies te scheppen en op te laten lossen.

Aleiah leert je op een veilige en simpele manier reizen in jezelf, de tijd en de andere werelden. Je gaat ontdekken, dat het veel makkelijker is dan je dacht. Het interdimensionaal reizen gaat ook jouw zicht op het leven verruimen. Je krijgt een ander perspectief en dat opent nieuwe mogelijkheden in en voor jou. Je gaat interdimensionaal leven!

Hierdoor ontstaat er ruimte in vaststaande karmische en/of persoonlijke structuren en kun je jezelf uiteindelijk werkelijk bevrijden uit de benauwenis van het mens-zijn. Je gaat je grotere en ware zelf ervaren en leren kennen, waardoor je je gaat openen voor nieuwe potentiëlen. Potentiëlen die je tot nu toe niet durfde dromen. Je wordt weer het interdimensionale wezen die je bent!

Praktisch

Deze cursus wordt online gegeven en bestaat uit 10 lessen.

De cursus wordt via zoom gegeven op 10 donderdagen in 2020. De data van de lessen zijn: donderdag 9 januari, donderdag 6 februari, donderdag 12 maart, donderdag 9 april, donderdag 7 mei, donderdag 4 juni, donderdag 16 juli,  donderdag 3 september, donderdag 24 september, donderdag 12 november.

Een les duurt van 10.00 tot 13.30 uur met een pauze tussendoor.

Iedere les kan ten minste 4 weken lang nagekeken worden. Het is dus niet nodig om er live bij te zijn, want je hebt ruimschoots de mogelijkheid de lessen op een voor jou gelegen dag en tijdstip te bekijken. Ook als je er live bij bent, kun je de lessen later nogmaals bekijken. Het nakijken van de lessen kan op deze pagina als je bent ingelogd.

De cursus kost €99 per les. De betaling verloopt via automatische incasso. Aanmelden kan tot 9 januari 2019.